รมว.คลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานธุรกิจชุมชนจังหวัดระยอง

นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยต่อยอดนำยางพาราจากในชุมชนและพื้นที่จังหวัดระยองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ อาสนะ เบาะรองหลัง ที่นอนปิกนิก และตุ๊กตานวดมือ ภายใต้ แบรนด์ “Kaika” อันเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนกว่า 4 ล้านบาทต่อปี โดยมี นาย สมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และ นางสาวศันสนีย์ เจริญรมย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ บ้านเนินสว่าง ตำบลบางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง