ซีพีเอฟ มอบน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวสุโขทัย ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายมนตรี พร้อมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง รับมอบน้ำดื่มซีพีและไข่ไก่สด จาก นายกฤษณพงษ์ ทิพโสต ผู้แทน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ  ซีพีเอฟ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวสุโขทัยที่ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุฮีโกส ทำให้แม่น้ำยมน้ำเอ่อล้นตลิ่งเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  จากนั้นชาวซีพีเอฟจิตอาสาได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบน้ำดื่มแก่ชาวชุมชนบ้านหนองปลาหมอ ตำบลคลองกระจง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน