ธ.ก.ส. รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2563

นายดำรงชัย เดชาธิคม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับมอบรางวัล “พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2563” (Museum Thailand Popular Vote 2020) ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการและมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นประจำปี Museum Thailand Awards 2020 และรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน Museum Thailand Popular Vote 2020 โดยในปีนี้ ธ.ก.ส. ได้รับคะแนนความนิยมของผู้เข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.museumthailand.com ในอันดับที่ 7 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563