ซีพีเอฟ โชว์นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ถาดพลาสติกใสชีวภาพ Polylactic acid (PLA) ที่ผลิตจากพืช ย่อยสลายได้ 100% ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ทรัพย์สินทางปัญญา…เพื่อโลกสีเขียว เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับแคมเปญ Innovate for a Green Future จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกให้เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นำไปสู่การสร้างแรงบัลดาลใจให้เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมเพื่อการทำธุรกิจไปสู่ยุค Green New Normal หรือ วิถีใหม่เพื่อโลกสีเขียว

นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ ในฐานะประธานคณะทำงานบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ถาด PLA ของบริษัท ผลิตจากพืชที่เป็นวัตถุดิบที่สามารถหมุนเวียนได้และย่อยสลายได้ทั้งหมด จึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ Green New Normal ได้เป็นอย่างดี โดยซีพีเอฟ เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ริเริ่มการใช้ถาดพลาสติกชีวภาพชนิดนี้ ในปี 2558

“ซีพีเอฟ ได้พัฒนานวัตกรรมถาด PLA มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปีนี้ ได้เปลี่ยนมาใช้ฟิล์มยืดหุ้มถาดที่เป็นวัสดุ Non-PVC ทำให้สามารถรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น และปลอดภัยกว่าการใช้ วัสดุ PVC ที่มีสารกลุ่มคลอรีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสารพิษเมื่อถูกเผาทำลาย หรือเข้าสู่กระบวนการที่มีความร้อนสูงมากๆ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีทั้งความปลอดภัยด้านอาหารและความยั่งยืนอย่างสมบูรณ์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นครัวของโลกของซีพีเอฟ ที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค ควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายกิตติ กล่าว

นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟ ได้ใช้ถาดชนิดดังกล่าวเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อหมูและไก่สดแช่เย็น ภายใต้แบรนด์ CP Butcher ไปแล้วกว่า 20 ล้านชิ้น สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้กว่า 807,700 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากความสำเร็จนี้ ทำให้นวัตกรรมถาด PLA ได้รับรางวัลชมเชย จากงาน Thailand Research Expo 2020 Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 สิงหาคม ที่ผ่านมา