สั่งด่านตรวจคุมส่งออกทุเรียน หวั่นสินค้าตกเกรด-ศัตรูพืช

หมอนทองอยู่ในกลุ่มกำปั่น

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ทุเรียนนอกฤดูเป็นสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง แต่เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนได้ส่งผลกระทบต่อการออกดอกและติดผลของทุเรียน ปีนี้คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตทุเรียนนอกฤดูที่ออกสู่ตลาดจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ราคาขยับตัวสูงขึ้นและชาวสวนขายได้ราคาดี ซึ่งขณะนี้เริ่มเปิดตลาดส่งออกทุเรียนนอกฤดูไปต่างประเทศแล้ว โดยช่วงเปิดฤดูกาลส่งออกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ไทยมีการส่งออกสินค้าทุเรียนสดแล้วกว่า 5,723.8 ตัน มูลค่าประมาณ 155.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังตลาดจีน และเวียดนาม เป็นต้น และคาดว่าจะมีการส่งออกมากในช่วงเดือนเมษายนนี้

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีศัตรูพืชกักกันติดไปกับทุเรียนส่งออก และไม่ให้ทุเรียนด้อยคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน เช่น ทุเรียนอ่อน หลุดออกไปสู่ประเทศปลายทาง กรมวิชาการเกษตรจึงได้กำหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกทุเรียนสดไปต่างประเทศ โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้ด่านตรวจพืชดำเนินการตรวจสอบทุเรียนนอกฤดูที่ส่งออกเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน GMP หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะดำเนินการลงโทษตามลำดับ คือ แจ้งเตือน พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาตทันที

“ก่อนเปิดฤดูกาลส่งออกทุเรียน นายตรวจพืชได้ลงพื้นที่ให้แนะนำและตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทำความสะอาดผลทุเรียน รวมถึงการจัดการกำจัดศัตรูพืช นอกจากนั้นด่านตรวจพืชยังได้ทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนสดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการส่งออกภายใต้ข้อตกลงพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับสินค้าผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกจากไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน”

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ