เผ็ดขึ้นเพราะเพลง

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างดนตรี และการเปลี่ยนแปลงของรสชาติอาหาร โดยแบ่งผู้ร่วมวิจัย 180 คนออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งระหว่างรับประทานอาหารที่มีรสชาติจัดจ้าน และเผ็ดร้อน

กลุ่มแรกได้รับมอบหมายให้ฟังเพลงหลากหลาย กลุ่มที่สองฟังเสียงไวต์นอยซ์ หรือเสียงที่ออกมาอย่างสม่ำเสมออยู่ในช่วงความถี่ปกติระหว่าง 20 เฮิรตซ์ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์ อาทิ เสียงน้ำไหล และกลุ่มสุดท้ายทานเมนูเด็ดเฉยๆ โดยไม่ต้องฟังเพลงหรือดนตรีใดๆ
จากนั้นให้ผู้ร่วมวิจัยตอบแบบสอบถามถึงความรู้สึกและรสชาติที่ได้รับขณะฟังเสียงต่างๆ ปรากฏว่า กลุ่มที่ฟังเพลงส่วนใหญ่ระบุว่าอาหารมีความเผ็ดร้อนขึ้นเมื่อฟังดนตรีที่มีจังหวะหนักๆ เรียกเป็นปรากฏการณ์ “โซนิก ซีโซนิง”

โดยเพลงที่มีผลช่วย ให้รสชาติจัดจ้านขึ้น เป็นเพลงท้องถิ่นของอินเดียที่มีเสียงกลอง เสียง ซีตาร์ เครื่องสายชนิดหนึ่งของอินเดีย และเสียงร้องโทนสูง

นอกจากนี้เพลงอื่นๆ ที่มีผลกระตุ้นความเผ็ดได้ดี ยังมีเพลงพ็อพดนตรีมันๆ อย่างเพลงของสไปซ์เกิร์ล และเพลงร็อกเน้นๆ แบบ “เรด ฮ็อต ชิลลี่ เปปเปอร์” ด้วย

ที่มา : คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทย์ฯ :