ผู้ส่งออกข้าวไทยเฮ! ฟิลิปปินส์เตรียมนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศเผย ฟิลิปปินส์มีแผนนำเข้าข้าวปีนี้เพิ่มขึ้น 1-1.3 ล้านตัน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และจะเน้นการนำเข้าข้าวคุณภาพมากขึ้น ระบุเป็นโอกาสดีต่อการส่งออกข้าวไทย

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมฯ ได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อหารือกับองค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National Food Authority: NFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่นำเข้าข้าว และผู้นำเข้าข้าวภาคเอกชน ซึ่งผลจากการหารือกับประธาน NFA ทราบว่า ในปีนี้ NFA มีแผนจะนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.5 แสนตัน ในปี 2559 เป็น 1-1.3 ล้านตัน ในปี 2560 เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

“ในช่วงที่ผ่านๆ มา NFA เปิดประมูลนำเข้าข้าวเป็นชนิดข้าวขาว 25% แต่ในปีนี้ จะพิจารณาเปิดประมูลเพื่อนำเข้าข้าวคุณภาพดีขึ้น เช่น ข้าวขาว 5%, 10% และ 15% ในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งการที่ NFA นำเข้าข้าวคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวของไทยทั้งในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) หรือเอกชนต่อเอกชน เพราะจะทำให้มีตลาดขนาดใหญ่มารองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ และเป็นสัญญาณเชิงบวกกระตุ้นราคาข้าวไทยทั้งระบบและส่งผลถึงราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะได้รับด้วย”

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ทาง NFA กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดประมูลนำเข้าข้าว เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ข้าวฤดูใหม่ของฟิลิปปินส์กำลังออกสู่ตลาด

นายกีรติกล่าวว่า ในการเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ครั้งนี้ กรมฯ ได้นำผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยหารือกับผู้นำเข้าข้าวภาคเอกชนของฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเจรจาธุรกิจการค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าการค้าข้าวระหว่างกัน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานข้าวไทยฉบับใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้นำเข้าข้าวฟิลิปปินส์แจ้งว่าข้าวไทยได้รับการยอมรับในตลาดฟิลิปปินส์และต้องการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น ประกอบกับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ฟิลิปปินส์จะยกเลิกมาตรการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าว (โควตา) ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ส่งออกข้าวไทยที่จะสามารถส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ได้มากขึ้น หากข้าวไทยสามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งได้

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้เสนอแนะให้ผู้นำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์จัดตั้งสมาคมเพื่อจะเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือในการจัดทำแผนตลาดร่วมกันกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อขยายตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์ต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทยเฉลี่ยปีละ 4 แสนตัน โดยในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 ไทยส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ปริมาณ 1.93 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณ 1.02 แสนตัน