วศ.อว. ประกาศนโยบายคุณภาพมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามในประกาศนโยบายคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เพื่อให้บุคลากรได้ทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายหลักและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเป้าการเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลด้านการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า นโยบายคุณภาพถือเป็นนโยบายหลักของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในองค์กรเพื่อส่งมอบการบริการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ดังนิยามนโยบายคุณภาพของ วศ. คือ “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นด้านการบริการทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เป็นกลาง ยุติธรรม และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ”