เกษตรกรวัยเกษียณ ทำไม้ขุดล้อมคุณภาพ เน้นผลิตราคาย่อมเยา ขายง่าย สร้างรายได้ตลอดปี

คุณปราณี ไฝไทย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้ข้อมูลว่า ในอำเภอเมือง มีกลุ่มผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ โดยทางสำนักงานเกษตร ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของการรวมกลุ่มของผู้ผลิตไม้ปลูกล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขับเคลื่อนกลุ่มให้มีการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 เพื่อไม้ขุดล้อมของสมาชิกในกลุ่มมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง และสินค้ายังคงคุณภาพอยู่เช่นเดิม พร้อมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการทำตลาดที่กว้างขึ้น จึงทำให้เกษตรกรผู้ผลิตไม้ขุดล้อมในพื้นที่แห่งนี้ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างเป็นรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

คุณสมพงษ์ ชื่นบาน ทำไม้ดอกไม้ประดับขุดล้อมอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวมากว่า 30 ปี โดยมีการผลิตที่เปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้การจำหน่ายไม้ภายในสวนของเขาเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ และสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยที่เขาไม่ต้องทิ้งบ้านไปประกอบอาชีพอื่นๆ เหมือนเช่นสมัยก่อน

คุณสมพงษ์ เล่าให้ฟังว่า ย้อนไปเมื่อ 30 ปีก่อนมีอาชีพค้าขายทั่วไปตามจังหวัดต่างๆ เรียกได้ว่าไปทั่วสารทิศ มืดที่ไหนนอนที่นั่น ไม่มีแหล่งค้าขายที่ตายตัว ต่อมามีโอกาสมาทำสวนไผ่ แต่เนื่องจากไผ่ในพื้นที่แห่งนี้พร้อมใจกันออกดอก อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อต้นไผ่ออกดอกเป็นสัญญาณเตือนว่าไผ่จะตายในเวลาต่อมา จึงทำให้ต้องเปลี่ยนมาทำไม้ดอกไม้ประดับ และมีการพัฒนามาเรื่อยๆ ตามความต้องการของตลาดในเวลาต่อมา

พื้นที่ปลูกไม้

“ช่วงแรกที่เราคิดว่าต้องมาทำทางด้านนี้ เราก็หาความรู้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ เรียนรู้ทุกอย่างที่เขาจะสอนเราได้ เพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องนี้มาก่อนเลย พอเรียนรู้จนเข้าใจ เราก็มาหาประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ ทำให้สามารถทำไม้ประดับขุดล้อมมาได้มากกว่า 30 ปี โดยการผลิตไม้ขุดล้อมของสวนผม จะเน้นไปตามที่ตลาดต้องการ แรกๆ ผลิตเป็นไม้หอมไม้ไทยก่อน พอนานไปคนต้องการเป็นไม้ผลมากขึ้น อย่างเช่นขนุน มะขาม ทุเรียน และไม้ผลต่างๆ ทำให้ตลาดเรากว้างขึ้น สามารถรวมกลุ่มทำการตลาดส่งออกได้ทั้งในและต่างประเทศ” คุณสมพงษ์ บอก

ไม้ที่ขุดล้อมเตรียมส่งลูกค้า

หลักการทำไม้ขุดล้อมนั้น คุณสมพงษ์ บอกว่า ก่อนที่จะนำมาทำเป็นไม้ขุดล้อมเพื่อจำหน่ายนั้น ขั้นแรกจะขยายพันธุ์กล้าไม้เสียก่อน มีตั้งแต่การปักชำไปจนถึงการเพาะเมล็ดเพื่อให้เกิดกล้าไม้ใหม่ เมื่อต้นกล้าได้อายุประมาณ 1-2 เดือน มีรากและทรงต้นที่สมบูรณ์ดีแล้วจึงนำมาปลูกลงดินให้มีระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 2×2 เมตร

ต้นขนุน ตลาดมีความต้องการ

หลังจากนั้นดูแลให้ไม้เจริญเติบโตเป็นเวลา 1 ปี มีการใส่ปุ๋ยคอกสลับกับปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 ลงไป เพื่อให้ไม้โตและมีใบที่สมบูรณ์ และมีต้นสูงประมาณ 2-3 เมตร จึงขุดล้อมไม้เพื่อส่งจำหน่ายต่อไป

คุณปราณี ไฝไทย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

“ไม้พวกนี้ถือว่าการดูแลไม่มีอะไรที่ยุ่งยาก แค่ดูแลให้โตก็พอแล้ว พอเราขุดต้นอื่นออกไปขาย เราก็จะเอากล้าที่เพาะเตรียมไว้ลงมาปลูกต่อทันที เรียกได้ว่าไม้ในสวนจะมีขายตลอดเวลา ส่วนในเรื่องของโรคและแมลงต่างๆ ก็ป้องกันตามฤดูกาล ซึ่งแต่ละช่วงจะมีโรคที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นการป้องกันโรคและแมลงสามารถหาซื้อยาป้องกันได้จากร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไป” คุณสมพงษ์ บอก

การปลูกไม้ภายในสวน

สำหรับการทำตลาดเพื่อจำหน่ายไม้ภายในสวนนั้น คุณสมพงษ์ บอกว่า ในช่วงแรกที่มาทำใหม่ๆ การตลาดยังทำแบบตามกัน จึงทำให้บางช่วงที่มีไม้บางชนิดมากเกินไปส่งผลให้ราคาตกลง แต่เมื่อเกิดความชำนาญมากขึ้นและสามารถจับทางการตลาดได้ว่าต้องการไม้แบบไหน จึงมีการเตรียมความพร้อมการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด ทำให้แต่ละช่วงปีผลิตไม้ที่แตกต่างกันไป เช่น ไม้หอมไทยสลับกับไม้ผล

ไม้ที่ขุดล้อมแล้ว รอประมาณ 1 เดือน แล้วส่งให้ลูกค้า

โดยไม้ขุดล้อมที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป ความสูงอยู่ที่ 2-3 เมตร อย่างเช่น ขนุน ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 900-1,200 บาท ส่วนต้นมะไฟ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,500 บาท และไม้ชนิดอื่นก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปตามอายุและสายพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันสามารถทำตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ

ไม้เตรียมขาย

“สำหรับผมเวลานี้ไม้ขุดล้อมถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง การที่จะทำให้สามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ เราต้องมีการประหยัดต้นทุนในเรื่องของการผสมปุ๋ยใช้เอง พร้อมกับการเพาะกล้าขายเอง ก็จะช่วยให้เราสามารถคุมในเรื่องของต้นทุนการผลิตได้ นอกจากนั้นเราก็หมั่นศึกษาตลาดอยู่เสมอ ว่าแต่ละช่วงเขาต้องการไม้อะไร และตลาดต่างประเทศนิยมแบบไหน เพียงระยะเวลา 1 ปี ไม้ที่เราปรับเปลี่ยนสามารถโตทันขาย เพราะฉะนั้นการทำไม้ขุดล้อม ถ้ามีใจรักและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ก็สามารถทำเป็นอาชีพที่ดีเลี้ยงครอบครัวได้อย่างแน่นอน” คุณสมพงษ์ บอก

การขุดล้อมไม้

ท่านใดมีความสนใจในเรื่องของไม้ขุดล้อม หรือต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมพงษ์ ชื่นบาน หมายเลขโทรศัพท์ (087) 130-1484