วว. โชว์ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สีเพ้นต์ “มหัศจรรย์สีสันยางพารา” เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรด้วย วทน. ผลิตจากน้ำยางพารา  ช่วยสร้างอาชีพ  เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ  

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ประสบผลสำเร็จวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเพ้นต์จากน้ำยางพารา “มหัศจรรย์สีสันยางพารา” (The Amazing  Rubber Paint) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ  พร้อมโชว์/ส่งต่อผู้ประกอบการสู่เชิงพาณิชย์ในงาน  THAILAND TECH SHOW 2020 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ผ่านนิทรรศการออนไลน์

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ดำเนินโครงการการพัฒนากระบวนการเพ้นต์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยสีเพ้นต์จากน้ำยางธรรมชาติ ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป ปี 2561 โดยประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเพ้นต์จากน้ำยางพารา “มหัศจรรย์สีสันยางพารา” (The Amazing Rubber Paint) ผลิตจากน้ำยางพาราเป็นองค์ประกอบหลัก สามารถเพ้นต์บนวัสดุได้หลายชนิด เช่น ผ้าใบแคนวาส ผ้าไหม ผ้าดิบ ผ้ามัสลิน ผ้าสาลู และกระดาษสา เป็นต้น สามารถนำไปให้ผู้ต้องการฝึกปฏิบัติการเพ้นต์ หรือการทำงานศิลปะได้อีกทางหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการลดต้นทุนของการผลิต ลดมลพิษ และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม “…วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยมหัศจรรย์สีสันยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ โดยผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ เป็นสีที่ผลิตจากน้ำยางพารา มีคุณสมบัติยึดติดบนผ้าได้ดี ยืดหยุ่น สามารถซักได้บ่อยครั้ง สีไม่ตก มีความทนทาน และมีเนื้อสี ทำให้สามารถเพิ่มลักษณะพิเศษของการเพ้นต์เป็นแบบนูน-เรียบ มีหลายเฉดสี สามารถใช้เพ้นต์ลวดลายบนผ้าสำหรับทำผลิตภัณฑ์ นับเป็นการสร้างองค์ความรู้เชื่อมกันระหว่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และงานศิลปะได้อย่างลงตัว…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาผลงานวิจัยมหัศจรรย์สีสันยางพาราของ วว. ดังกล่าว มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมสีภาพวาด ตลาดของกลุ่มงานศิลปะที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบงานด้านศิลปะ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ต่องานศิลปะ และก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ อาจเพิ่มช่องทางด้านตลาดออนไลน์ สำหรับกลุ่มที่ชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางพารา ช่วยสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรสวนยางเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มมิติในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม

ผลงานวิจัย “มหัศจรรย์สีสันยางพารา” ร่วมนำเสนอในกิจกรรม NSTDA Investors, Day 2020 Investment Pitching ภายใต้งาน “THAILAND TECH SHOW 2020” ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ผ่านนิทรรศการออนไลน์ นักลงทุน นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ Startup ที่มองหานวัตกรรมและพร้อมลงทุนกับผลงานวิจัย วว. และผลงานวิจัยอื่นๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow

สอบถามรายละเอียดผลงาน มหัศจรรย์สีสันยางพารา ผลงานวิจัย วว. เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร. (02) 577-9425 อี-เมล [email protected]