อุบลฯ ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ประชาชนแห่จับปลากันเนืองแน่น 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผอ. กองไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์, หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เขื่อนปากมูล, นายอำเภอสิรินธร, นายอำเภอโขงเจียม, ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนประธานหอการค้าภาคอีสาน ร่วมเป็นสักขีพยานปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน อย่างเป็นทางการด้วยระบบ automatic หรือระบบอัตโนมัติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปิดประตูระบายน้ำอย่างเป็นทางการ ที่เขื่อนปากมูล อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

ซึ่งภายหลังปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวว่า การปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลในครั้งนี้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริม การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ การอุปโภคบริโภคของประชาชนที่อาศัยแถบลุ่มแม่น้ำมูลและบริเวณเขื่อนปากมูล ในพื้นที่ 3 อำเภอ รวมทั้ง การท่องเที่ยวและเป็นการปิดประตูระบายน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

สำหรับบรรยากาศหลังปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนจากอำเภอสิรินธร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มารออยู่บริเวณท้ายเขื่อนเป็นจำนวนมากพร้อมอุปกรณ์จับปลา เพื่อหาปลาบริเวณท้ายเขื่อน ซึ่งพบว่าระดับน้ำจากแม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ปลาติดอยู่ท้ายเขื่อนจำนวนมาก จึงทำให้ชาวบ้านได้ปลาเป็นจำนวนไม่น้อย ขณะที่บริเวณด้านหน้าเขื่อนปากมูลก็พบว่าพี่น้องประชาชนได้ไปหาปลาบริเวณหน้าเขื่อนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน