เชสเตอร์ บำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ “ปันรัก ปันน้ำใจ” ปีที่ 8 วัดป่าเจริญราช

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด โดย นางรุ่งทิพย์ พรหมชาติ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาว  สิริญชา จันทรคำ ผู้จัดการทั่วไป (การตลาด) และพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ปีที่ 8 ที่วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นางรุ่งทิพย์ พรหมชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านเชสเตอร์ แบรนด์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไก่ย่าง และเมนูข้าวสไตล์ไทย ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า เชสเตอร์ฟู้ด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้กับผู้บริหารและพนักงาน ด้วยการร่วมทำความดีในกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

“ล่าสุด ได้นำผู้บริหารและพนักงานไปช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน โดยมีเป้าหมาย สืบสานหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งนำเงินบริจาคจากลูกค้าที่ผ่านกล่องรับบริจาคในร้านเชสเตอร์กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ร่วมสมทบทุนจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อถวายวัด สำหรับพระสงฆ์และผู้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี” นางรุ่งทิพย์ กล่าว

เชสเตอร์ฟู้ดส์ ดำเนินโครงการ “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” เน้นการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับมูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสังคมด้วยการกำหนดนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน เพื่อร่วมสร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้แก่ประเทศ