แม็คโคร หนุนผู้เลี้ยงวัวไทย ผลิตเนื้อพรีเมียม ย้ำความสำเร็จ การตลาดนำการผลิต สร้างรายได้เพิ่มกว่า 2 หมื่น ต่อตัว

แม็คโคร หนุนผู้เลี้ยงวัวไทย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร (ที่ 4 จากซ้าย) และ นางจุฆารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับ ประธานสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด นายวิบูลย์ ไวยสุระสิงห์ เจ้าของสุระสิงห์ฟาร์ม (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตัวแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ที่ 4 จากขวา) แถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อไทย เพื่อยกระดับผลผลิตเนื้อที่ได้สู่ระดับพรีเมียม ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ภายใต้แบรนด์ ‘โปรบุชเชอร์’ ขานรับนโยบาย การตลาดนำการผลิต ที่ภาครัฐส่งเสริม ด้วยการปรับวิธีเลี้ยง สูตรอาหารสัตว์และสภาพแวดล้อม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากกว่า 20,000 บาท ต่อตัว ณ สุระสิงห์ฟาร์ม จังหวัดระยอง