วว. จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัดกิจกรรม “กล้วยเตี้ยสู้วาตภัย” @ จังหวัดกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กล้วยเตี้ยสู้วาตภัย” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ฮอร์โมนผลิตกล้วยไข่เตี้ยและการขยายขนาดผลกล้วยไข่ ผลงานวิจัยของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) วว. ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความเสียหายจากลมพายุและเพิ่มคุณภาพและผลผลิตกล้วยไข่กำแพงเพชร โอกาสนี้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ดร. รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ.ศนก. ร่วมเป็นเกียรติ  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับกิจกรรม “กล้วยเตี้ยสู้วาตภัย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “ประสบการณ์และความสำเร็จของนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตและมูลค่ากล้วยไข่ของเกษตรกรในโครงการ” การบรรยายพิเศษและสาธิตจาก ดร. กุศล เอี่ยมทรัพย์ นักวิจัยอาวุโส วว. และคณะ ในการใช้เทคโนโลยีฮอร์โมนผลิตกล้วยไข่เตี้ย และการใช้ฮอร์โมนขยายขนาดผลกล้วยไข่