28 ธ.ค. 63 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 115 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 6,285 ราย (เพิ่มขึ้น 144 ราย)-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 115 ราย-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศ ใน State quarantine เพิ่มขึ้น 15 ราย-เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุก วันนี้ 14 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าว อยู่ที่ 1,370 ราย) เสียชีวิตรวม 61 ราย (มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 คน) รักษาหายป่วยแล้ว 4,180 ราย (66.51%), (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 19 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,045 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 115 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จาก กรุงเทพมหานคร (12 ราย) สุโขทัย (1) ปทุมธานี (2) นนทบุรี (2) นครนายก (2) นครปฐม (17) สมุทรสาคร (1) สมุทรปราการ (5) ลพบุรี (1 ราย)   ระยอง (21)  ชลบุรี (1)  เชียงใหม่ (1) อยู่ระหว่างการสอบสวน (49)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (10) และชลบุรี (5 ราย) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย

– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย

– จากประเทศเนปาล 1 ราย

– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย

– จากประเทศอินเดีย 1 ราย

– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย

– จากประเทศญี่ปุ่น 3 ราย

– จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย

– จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย – จากประเทศตุรกี 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 81 ล้านราย “โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.77 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 57.3 ล้านราย (คิดเป็น ร้อยละ70.6)- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,333 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.7 ล้านราย คิดเป็น ร้อยละ 95.6 ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ อันดับ 142 ของโลก และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ อันดับ 152 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 121,886 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วัน ที่ผ่านมา อยู่ที่ 821 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,601 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 105,096 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่ 1,196 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 364 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม