ธ.ก.ส. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง

ผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจำนวนกว่า 10,000 ชุด ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการพักชำระหนี้ และมีสินเชื่อฟื้นฟูหลังประสบภัยรองรับกรณีเกษตรกรต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทางการเกษตรภายหลังจากสถานการณ์ดีขึ้น เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม  2564