บ้านปู ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามในสมุทรสาคร 

ปภ.จว.สมุทรสาคร

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐและหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดของการแพร่ระบาดในระลอกนี้ จึงเร่งส่งมอบหน้ากาก N-95 กระจังป้องกันใบหน้า (Faceshield) ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,117,750 บาท ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและดูแลผู้ติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่ม

การส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาคในครั้งนี้ เป็นภารกิจภายใต้กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน