ชาวประมงวอนเลิกตั้งโรงไฟฟ้าเทพา หวั่นอาชีพ-วิถีชีวิตล่มสลาย

วันที่ 21 เมษายน 2560 ชาวประมงที่เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังริมคลองเทพา ซึ่งเชื่อมต่อกับอ่าวไทยในพื้นที่การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเรือน้ำลึกสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา หมู่ 4 บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ต่างกังวลถึงความพยายามในการผลักดันโครงการนี้ของส่วนราชการและรัฐบาล ซึ่งหากเกิดโครงการนี้ขึ้นมา ชาวประมงเหล่านี้เชื่อว่าอาชีพที่ทำกินอยู่ทั้งการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง การทำประมงในคลองทะเลและอ่าวไทยก็จะต้องล่มสลายไปอย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ที่สำคัญทำให้ไม่มีรายได้

โดยปัจจุบันนี้การออกไปทำการประมงในระยะใกล้ชายฝั่งก็สร้างรายได้ให้อย่างน้อยวันละ 500 บาท แต่หากถูกเปลี่ยนแปลงไป จะทำให้ชาวประมงที่มีอยู่แถวนี้หลายร้อยคนได้รับความเดือดร้อน กลุ่มชาวประมงจึงเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติยังคงอยู่ในพื้นที่นี้ต่อไป

ทั้งนี้ บริเวณชุมชนชาวประมงที่เป็นที่ตั้งของโครงการนั้นมีการติดธงสีเขียวและแผ่นป้ายข้อความคัดค้านโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารวมถึงหน่วยข่าวหรือส่วนราชการได้รับทราบความเห็นของชาวบ้านผ่านแผ่นป้ายข้อความเชิงสัญลักษณ์เหล่านี้ โดยจะร่วมกับเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินในการคัดค้านโครงการนี้ต่อไป

ที่มา มติชนออนไลน์