การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เดินหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 25,000 ล้านบาท ขยายระยะเวลาถึงธันวาคม 2564 หวังดูดซับยางออกจากระบบ

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจ เผยว่า กยท. ได้ขยายระยะเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 25,000 ล้านบาท ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจการยาง ขั้นปลายน้ำ ในการขยายกำลังการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ซึ่งต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติโดยเป็นการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ และรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2559-2569) ซึ่งจะทำให้มีปริมาณการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น จากเดิม 60,000 ตัน/ปี เป็น 100,000 ตัน/ปี

นางณพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขยายเวลาจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศ นำไปสู่การดูดซับยางออกจากระบบเกิดการขยายกำลังการผลิต การแปรรูปยาง ผลักดันราคายางให้สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ไม่ให้เกิดความผันผวน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และรัฐบาล ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร. (02) 539-1576 ต่อ 301, 313 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564”