กรมปศุสัตว์ และ แม็คโคร ห่วงใยประชาชน ในเทศกาลตรุษจีนแนะให้เลือกสินค้าปศุสัตว์ตรา “ปศุสัตว์ OK”

กรมปศุสัตว์ จับมือ แม็คโคร หนุนบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัยช่วงตรุษจีน เผยสินค้าปศุสัตว์ที่ได้ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ที่แม็คโคร ผ่านการรับรองแล้วทุกสาขา พร้อมเดินหน้ายกระดับความปลอดภัย สร้างความมั่นใจสินค้าเนื้อสัตว์คุณภาพ ตรวจสอบแหล่งที่มาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กรมปศุสัตว์ แถลงข่าวร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยเน้นรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัยช่วงตรุษจีน ภายใต้มาตรฐาน “ปศุสัตว์ OK” เพื่อยกระดับและพัฒนามาตรการคุมเข้มด้านอาหารปลอดภัย เพื่อผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขอรับรองเครื่องหมาย ปศุสัตว์ OK สถานประกอบการต้องผ่านหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ของกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่สินค้าที่นำมาขายต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) เชือดจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต หรือผลิตจากสถานที่รวบรวมที่ได้รับการรับรอง และตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเสริม เพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพสินค้า

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการ ปศุสัตว์ OK เป็นโครงการที่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการมาประมาณ 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เราได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด ให้ปลอดภัย ต้องเลือกซื้ออย่างไร ซึ่งตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK แสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ จำหน่ายในตลาดที่สะอาด เช่น ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต โมเดิร์นเทรด และต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ต้องได้รับการรับรองจากราชการ

ผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นได้ว่า สินค้าสามารถบริโภคได้ ปลอดภัยแน่นอน โดยเฉพาะช่วงตรุษจีนที่จะถึงนี้ ชาวไทยเชื้อสายจีน จะต้องเลือกซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ที่จะนำไปเซ่นไหว้ สามารถเลือกซื้อของที่มีตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK ที่มีทั่วประเทศไทยถึง 7,000 แห่ง

ตอนนี้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า ของกรมปศุสัตว์ ได้มีการตรวจสินค้าตัวอย่าง เกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งผลการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่พบเชื้อ โควิด-19 นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึกอบรมพนักงานและตรวจสอบโรงงานตามมาตรฐาน จีเอ็มพี และ HACCP ซึ่งเป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมอยู่เสมอ รวมทั้ง 7 มาตรฐานสำคัญต้องไม่บกพร่องแม้แต่ข้อเดียว เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองระบบ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำเสมอว่า การสร้างความเชื่อมั่นทั้งสินค้าปศุสัตว์ และประมง ให้ทำให้ดี เพราะมีทั้งการบริโภคภายในประเทศและส่งออกด้วย

กรมปศุสัตว์ จึงเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับการมอนิเตอร์สินค้าอยู่เสมอ เพราะสินค้าต้องมีการต่ออายุ ต้องสุ่มตรวจสอบคุณภาพอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจได้ เน้นที่คุณภาพไม่ใช่จำนวน นอกจากนี้ ยังมีแผนมอนิเตอร์สินค้าปศุสัตว์ จำนวน 7 ชนิด เพิ่มขึ้นในตลาดสดให้มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภค และเพิ่มจำนวนกลุ่มให้ได้ถึง 10,000 แห่ง

“กรมปศุสัตว์ ขอให้ประชาชนผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองนั้น มีมาตรฐานการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมแก่การบริโภค ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ เมื่อเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ครั้งใด ให้สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เป็นหลัก” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

ด้าน นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลต่อความกังวลของผู้บริโภค ด้านความปลอดภัยของอาหาร แม็คโคร ซึ่งเป็นศูนย์รวมอาหารสด ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย ปศุสัตว์ OK จึงได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ในการรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งมีการใช้เนื้อหมู และเป็ด ไก่ เพื่อไหว้ตามประเพณีตรุษจีน เป็นจำนวนมาก โดยผู้บริโภคสามารถสังเกต ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ที่แม็คโครทุกสาขา”

ที่ผ่านมา แม็คโคร ได้ทำงานร่วมกับ กรมปศุสัตว์ ในการยกระดับและพัฒนามาตรการคุมเข้มด้านอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการขอรับรองเครื่องหมาย ปศุสัตว์ OK สถานประกอบการต้องผ่านหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ของกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่สินค้าที่นำมาขาย ต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) เชือดจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต หรือผลิตจากสถานที่รวบรวมที่ได้รับการรับรอง และตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเสริม เพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้ผู้บริโภคมั่นใจด้วย”

สำหรับมาตรการตรวจสอบเนื้อสัตว์ปลอดภัยของแม็คโคร ประกอบด้วย 7 มาตรการสำคัญ คือ

  • สินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ ต้องผ่านมาตรฐานการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงจากกรมปศุสัตว์
  • สถานที่ผลิต ต้องผ่านการประเมินด้านสุขลักษณะอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข
  • สินค้าต้องผ่านการตรวจความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และเคมี โดยห้องปฏิบัติการ ISO17025 ซึ่งมีการตรวจสอบลึก ระดับ DNA เพื่อเฝ้าระวังสินค้าปลอมปน
  • มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา โดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro i-Trace
  • กระบวนการจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าที่สะอาด ถูกสุขอนามัยเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
  • เข้าร่วมในระบบ e-Privilege Permit ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกระบวนการเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์ ก่อนเข้าจำหน่ายในสาขาแม็คโคร
  • แม็คโครทุกสาขาได้เครื่องหมาย ปศุสัตว์ OK ซึ่งหมายถึงการเป็นสถานที่จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมเรื่องสุขลักษณะที่ดี และความปลอดภัยสินค้าเนื้อสัตว์ อันเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์

“นอกจากความปลอดภัยในอาหารสด ผัก ผลไม้แล้ว แม็คโครได้นำสินค้าต่างๆ กว่า 3,000 รายการ มาร่วมจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ด้วย” นางศิริพร กล่าวทิ้งท้าย