ชาวนาหนองบัวลำภูโอด ทำนาปรังขายไม่คุ้มต้นทุนที่สูง วอนรัฐอุ้มราคา

วันที่ 24 เมษายน ที่จังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรกรที่ทำนาปรัง ในพื้นที่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ชาวบ้านได้มีการทำนาปรังจากน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และน้ำบ่อบาดาลกันจำนวนมาก ขณะนี้เกษตรกรส่วนมากกำลังเร่งเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังที่เริ่มแก่แล้ว และเตรียมปรับสภาพพื้นที่ไว้รอทำนาปี จำใจขายข้าวนาปรังราคาถูก ที่หลังจากช่วงนี้ข้าวนาปรังเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้ราคาปรับลดลง เหลือเพียงกิโลกรัมละ 5.80 บาทเท่านั้น หักต้นทุน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าสูบน้ำ ค่าปุ๋ย และค่าเกี่ยวแล้ว เหลือกำไรเพียงเล็กน้อย แต่ก็ต้องทำเพราะยังดีกว่าไม่มีงานทำ จึงฝากวอนไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยใช้กลไกการตลาดช่วยเหลือให้ราคาข้าวขายได้สักกิโลกรัมละ 8 บาท ก็ยังดี ซึ่งราคาก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ราคาอยู่ประมาณ 7-8 บาท ซึ่งเป็นราคาข้าวที่เกี่ยวแล้วเกษตรกรนำออกไปขายเลย

นายบุญสาร แก้วมูลมุข อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ 4 บ้านหนองขาม ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง กล่าวว่า มีที่นา 21 ไร่ ลงทุนทำนาเป็นค่าไถ น้ำมันสูบน้ำ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ไปประมาณ 34,000 บาท ยังไม่รวมค่าเกี่ยวในราคาไร่ละ 500 บาท เหตุที่ต้องลงทุนมากกว่าเกษตรกรรายอื่นเนื่องจากที่นาไม่ได้อยู่ในเขตคลองซอยชลประทาน จึงต้องอาศัยสูบน้ำจากบ่อบาดาลและหนองน้ำมาทำนาปรังจึงทำให้ต้นทุนสูง และเมื่อปีนี้ราคาข้าวลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5.80 บาท เท่านั้น ซึ่งราคาก่อนหน้านี้ต้นเดือนเมษายน ขายได้ 7.80 บาท ก็ยังดี คาดว่าในปีนี้ขายข้าวแล้วคงจะเหลือกำไรประมาณ 30,000-40,000 บาท

“จากการทำงานทั้งครอบครัวตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม มาเก็บเกี่ยวเมษายน เป็นเวลา 4-5 เดือน เหลือกำไรไม่คุ้มทุน แต่ก็ไม่มีอะไรจะทำ จึงต้องจำใจทำ ซึ่งก็อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือให้ขายได้กิโลกรัมละ 7-8 บาท ไม่ต้องประกันจำนำถึง 16,000 บาท ก็ได้เพราะนั่นมากไป แต่อยากให้หาวิธีทำให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วยการตลาด เพราะว่าในปีที่แล้วขายข้าวได้ราคากิโลกรัมละ 7-8 บาท จะเหลือกำไร 120,000-130,000 บาท ส่วนข้าวนาปีในพื้นที่อย่าง กข.6 ขายได้กิโลกรัมละ 10.60 บาท ข้าวมะลิ 105 ขายได้ กิโลกรัมละ 8.40 บาท สำหรับพันธุ์ข้าวที่ปลูกข้าวในนาปรัง เป็นข้าวเหนียว พันธุ์ กข.4 หรือชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าข้าวพันธุ์อีลายเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตดี น้ำหนักดี รวงดี รวงใหญ่ ชาวบ้านจึงนิยมปลูกกัน” นายบุญสารกล่าว