ผ่านแล้ง ฝนมาเยือน คนพะเยาพบ เห็ดจั่นยักษ์ นำมาประกอบอาหารกินเอร็ดอร่อย

นางสุภัทรา แซ่หล่อ ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา บอกว่า ตนเองได้ออกเรือหาปลาบริเวณกว๊านพะเยา เมื่อนำเรือเข้าเทียบฝั่งกลับพบกับเห็ดขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียก เห็ดจั่น จึงเก็บมาทดสอบต้มกับข้าวสาร หากข้าวเป็นสีดำจะเป็นพิษ พบว่า ข้าวยังขาวอยู่ แสดงว่า ไม่เป็นพิษ จึงนำมาประกอบอาหารกินกันอย่างเอร็ดอร่อย ที่ผ่านมา เห็ดดังกล่าวที่พบจะไม่มีขนาดใหญ่เท่าครั้งนี้

 

             หลังผ่านความแห้งแล้ง ธรรมชาติก็ไม่ได้โหดร้าย กลับประทานสิ่งดีๆ มาให้ เหมือนเห็ดจั่นยักษ์นี่ไงครับ