มะพร้าวประจวบเจอหนอนหัวดำระบาดหนัก 2 ล้านต้นช่วงหน้าแล้ง คาดใช้เวลา 3 เดือนจัดซื้อสารเคมี

วันที่ 26 เมษายน 2560 นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผลสรุปจากการรายงานผลสำรวจ สวนมะพร้าวทั้ง 8 อำเภอ หลังจากมีการบาดของหนอนหัวดำ มีความรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตมากที่สุดในรอบ 10 ปี จากสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัด ทำให้หนอนหัวดำมีการขยายพันธ์และระบาดอย่างรวดเร็ว ล่าสุดพบว่ามะพร้าวต้นต่ำกว่า 12 เมตร เสียหาย 1.5 ล้านต้น มะพร้าวสูงกว่า 12 เมตรเสียหาย 2.5 ล้านต้น สำหรับอำเภอทับสะแกแหล่งผลิตมะพร้าวคุณดีที่สุดในประเทศมีการระบาดมากที่สุด 2 ล้านต้น ทำให้ผลผลิตมีราคาสูงถึงผลละ 23 บาท และมะพร้าวขาวมีราคา กิโลกรัม(กก.)ละ 42 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสำรวจจะเป็นฐานข้อมูลในการกำจัดหนอนหัวดำด้วยวิธีผสมผสานโดยการมีส่วนอย่างยั่งยืน หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ใช้งบประมาณกว่า 287 ล้านบาท ดำเนินการทั้ง 29 จังหวัดที่มีการระบาด

“ ล่าสุดพบว่าบางจังหวัดมีการระบาดของหนอนหัวดำเพิ่มขึ้น ทำให้กระทรวงเกษตรฯต้องวางแผนในการใช้งบประมาณให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการระบาดของหนอนหัวดำมากที่สุดในประเทศคาดว่าจะมีสัดส่วนการใช้งบประมาณกว่าร้อยละ 80 ของวงเงิน 287 ล้านบาท แต่การจัดซื้อสารเคมี ที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาด้วยการเจาะลำต้นหรือฉีดพ่นทางใบ การปล่อยแตนบราคอน จะต้องมีกระบวนการจัดซื้อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกกว่า 3 เดือน หลังจากก่อนหน้านี้ 3 ปี ทางราชการไม่มีการจัดซื้อสารเคมีเพื่อให้การช่วยเหลือ ทำให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวไม่พอใจเป็นอย่างมาก ส่วนกรณีที่มีแกนนำเกษตรกรใน อ.ทับสะแก แอบอ้างเป็นคนใกล้ชิดรัฐมนตรีเป็นผู้วิ่งเต้นเพื่อนำงบประมาณช่วยเหลือชาวสวนนั้นไม่เป็นความจริง” นายมงคล กล่าว

นายสายชล จ้อยร่อย เจ้าของธุรกิจมะพร้าวขาว ผู้รับซื้อมะพร้าวรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัญหาจากผลผลิตมีน้อยทำให้ผู้ประกอบการต้องนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีการตรวจสอบขั้นตอนตามกฎหมาย ปัจจุบันราคามะพร้าวขาวรับซื้อหน้าโรงงานที่ กก.ละ 42 บาท หากราคาสูงกว่านี้โรงงานไม่สามารถแบกภาระต้นทุนได้ หลังจากมีการบาดของหนอนหัวดำนานกว่า 15 ปี แต่หน่วยงานของรัฐดำเนินการแก้ไขไม่ตรงจุด หลายรัฐบาลไม่เอาจริงในการแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นที่ผ่านมาหน่วยงานในระดับจังหวัดมีการจัดซื้อสาร บีที ที่ไม่มีคุณภาพกรมวิชาการเกษตรไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์ สำหรับการแก้ไขปัญหาหนอนหัวดำขณะนี้ได้ใช้สารอมาเม็กติน ผลิตจากประเทศจีน ซึ่งใช้ได้ผลดีไม่มีสารตกค้าง มีราคาถูกกว่าสารอิมาเม็กติน เบนโซเอท ที่กระทรวงเกษตรฯจะดำเนินการจัดซื้อกว่า 3 เท่า

น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล ผู้บังคับการกองบิน 5 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายทุกหน่วยงานในจังหวัดร่วมกันบูรณาการเพื่อกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวเป็นวาระเร่งด่วน กองบิน 5 ได้จัดทำโครงการต้นแบบเพื่อกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว โดยจัดซื้อสารเคมีมาทำการฉีดพ่นและเจาะลำต้นเพื่อป้องกันการระบาด โดยมีแผนส่งกำลังพลไปฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการตัดทางใบเพื่อเผาทำลาย การเจาะลำต้นเพื่อฉีดสารเคมี จากนั้นจะเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหารุนแรงโดยเฉพาะ อ.ทับสะแก