วว. ขยายงานบริการทดสอบใหม่ ! ประเมินสมรรถนะความปลอดภัยจากการชนแผ่นยางพาราหุ้มกำแพงคอนกรีต สนับสนุนการใช้ยางพาราในอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทางถนน ตามนโยบาย “Thai First ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขยายงานบริการทดสอบใหม่ ! ประเมินสมรรถนะความปลอดภัยจากการชนแผ่นยางพาราหุ้มกำแพงคอนกรีต เพื่อสนับสนุนการใช้ยางพาราในอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทางถนน ตามนโยบาย “Thai First ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน”

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (RAILWAY TRANSPORTATION SYSTEM TESTING CENTER : RTTC) ขยายงานบริการทดสอบใหม่ ! มุ่งสนับสนุนการใช้ยางพาราในอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้การใช้งานกำแพงคอนกรีตที่ติดตั้งอยู่แล้วเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แผ่นยางพาราครอบกำแพงคอนกรีตเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางโค้ง และในรูปแบบอื่นๆ เช่น กำแพงคอนกรีต New jersey กำแพงคอนกรีตแบบ Half size วางบนคันหิน กำแพงคอนกรีตแบบลาด เป็นต้น

แผ่นยางพาราครอบกำแพงคอนกรีต

ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงการขยายงานบริการทดสอบใหม่ดังกล่าวว่า เป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จในการนำแผ่นยางพารามาใช้หุ้มกำแพงคอนกรีตความชันเดี่ยว (Single slope barrier) ตามนโยบาย “Thai First ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน” ซึ่ง วว. สามารถพัฒนาการทดสอบการชนกำแพงคอนกรีตได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศ โดยใช้รถบรรทุกน้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม พุ่งเข้าชนด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มุมชน 25 องศา เพื่อประเมินสมรรถนะความปลอดภัยจากการชนเบื้องต้น จนทำให้สามารถพัฒนาแผ่นยางพาราหุ้มกำแพงคอนกรีตความชันเดี่ยวได้สำเร็จและผ่านการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะความปลอดภัยจากการชนเต็มรูปแบบ ณ สถาบัน KATRI – Korea Automobile Testing & Research Institute ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในครั้งนั้นมีการใช้รถกระบะขับเคลื่อนด้วยระบบไร้คนขับ (unmanned) ควบคุมด้วยระบบคลื่นแม่เหล็ก ด้วยความเร็วในการชน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มุมชน 20 องศา และใช้รถกระบะที่มีน้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน Euro Code EN 1317

ปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้นำกำแพงคอนกรีตความชันเดี่ยวหุ้มยางพาราที่ผ่านการทดสอบไปติดตั้งบนถนนเป็นการนำร่องที่จังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ในปี 2563 ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ตั้งเป้าหมายจะติดตั้งกำแพงคอนกรีตความชันเดี่ยวหุ้มยางพาราจำนวนทั้งหมด 1.2 หมื่นกิโลเมตรทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปี

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. ได้ที่ เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. (02) 577-9000 E-mail : [email protected]

บทความก่อนหน้านี้ซีพีเอฟ หนุนอาเซียน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-based รองรับเทรนด์อาหารในอนาคต 
บทความถัดไปCPF โชว์ความสำเร็จ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ปลูกข้าวโพดรักษ์โลก สร้างรายได้ที่มั่นคง