ลำพูน เมืองแห่งหัตถศิลป์ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว “เยือนนครหัตถศิลป์ถิ่นลำพูนพลัสลำปาง” ชูความโดดเด่นด้านศิลปะ หัตถกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถรางและรถสามล้อ

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณประตูท่านาง ถือเป็นประตูท่าน้ำที่พระนางจามเทวีใช้เสด็จลงเรือและเป็นประตูสำหรับการค้าระหว่างเมืองต่างๆ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดลำพูน ใช้จุดนี้เป็นสถานที่นำเสนอความโดดเด่นด้านศิลปะ หัตถกรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน เช่น ผ้าทอยกดอกด้วยกี่กระตุก กี่เอว ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณเฮือนยองวัดต้นแก้ว ชมงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ อาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินผู้ท่องโลกด้วยสกู๊ตเตอร์แลมเบรตต้าจากไทยสู่อิตาลี ทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญที่จุดประกายองค์ความรู้ด้านศิลปศาสตร์ในเมืองไทยให้กว้างขวาง ผ่านการสรรค์สร้างผลงานด้านศิลปะมาจัดแสดงในเรือนโบราณรอบอุทยานธรรมะและหอศิลป์

ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อการเจริญเติบโตของรายได้ในครัวเรือน มีการจ้างแรงงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานสินค้าความปลอดภัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ มุ่งหวังและผลักดันให้จังหวัดลำพูนเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม อย่างน้อยมานอนลำพูน 1 คืน ทำให้อายุยืน 1 ปี

นอกจากนี้แล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อีกด้วย เช่น วัดพระธาตุหริภุญไชย หนึ่งในแปดจอมเจดีย์แห่งสยาม อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี กู่ช้างกู่ม้า วัดมหาวัน แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติขุนตาล อุโมงค์ขุนตาล สะพานขาวทาชมภู แก่งก้อ ห้องเรียนกลางน้ำ น้ำตกก้อหลวง ทุ่งกิ๊ก โดยทุกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนได้ตลอดทั้งปี

ทุ่งกิ๊ก

วัดต้นแก้ว สร้างสมัยพระนางจามเทวี

สันนิษฐานว่าย้ายมาจากวัดดอนแก้ว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1825 เป็นวัดที่สร้างสมัยพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครลำพูน เหตุที่ย้ายมาเพราะเป็นวัดใหญ่ ขาดการดูแลรักษา จึงผุพังไปตามกาลเวลา จึงได้มาสร้างวัดต้นแก้วขึ้นใหม่ ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 1830 ภายในบริเวณวัดมีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวยอง ก่อตั้งโดยพระครูไพศาลธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดต้นแก้ว เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยเริ่มต้นเก็บสะสมของโบราณที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวยองในอดีต อุปกรณ์ในการทำไร่ไถนา เสื้อผ้า ผ้าทอที่มีลวดลายมาแต่โบราณ

น้ำตกก้อหลวงมีน้ำตลอดทั้งปี

ทุ่งกิ๊ก…หลายคนอยากไป

เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติที่มีพื้นที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่ ที่โอบล้อมไปด้วยป่าเต็งรังและภูเขา พื้นที่ครอบคลุมประมาณ 2,000 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 360 เมตร เดิมเป็นพื้นที่ที่ชาวเขาเผ่าลัวะหรือละว้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ และทำนาปลูกข้าว แต่ได้รับผลผลิตน้อยเพียงสามแสน ซึ่งน้อยเกินไปตามมาตราชั่งตวงวัดของคนโบราณ ไม่เพียงพอต่อการบริโภค เพราะพื้นล่างลงไป ประมาณ 10 เซนติเมตร เป็นหินตะกอนทั้งหมด แม้แต่ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่สามารถหยั่งรากลึกลงไปได้ จึงเกิดเป็นทุ่งหญ้า ส่วนใหญ่เป็นพืชตระกูลหญ้า กระเจียว กลุ่มกล้วยไม้ดินบางชนิด สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ เช่น กระต่าย หมูป่า เก้ง ละอง ละมั่ง เนื้อทราย ไก่ป่า และนกชนิดต่างๆ ประชาชนพื้นที่เดิมจึงอพยพย้ายออกไปจากพื้นที่นี้ อุทยานแห่งชาติแม่ปิงจึงได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง ชื่อเดิมเรียกว่า “ทุ่งกึ๊ก” หมายถึง ทุ่งนาที่โดดเดี่ยว ไม่มีคู่ ต่อมาด้วยสำเนียงการออกเสียง ทำให้ภาษาเพี้ยนไปกลายเป็น “ทุ่งกิ๊ก”

พระมหาธาตุศรีเวียงชัย

พระมหาธาตุศรีเวียงชัย วัดงามอำเภอลี้

เป็นส่วนหนึ่งของพุทธสถานของวัดพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศา เป็นผู้ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนละสังขาร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 คณะศิษยานุศิษย์มีจิตศรัทธาแน่วแน่ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างจนแล้วเสร็จ ในปีมหามงคล พ.ศ. 2549 จึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เฉลิมฉลองวโรกาสทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี

ภาพวาดที่ได้รับรางวัลดีเด่น

น้ำตกก้อหลวง…งามนักๆ

ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นน้ำตกหินปูน ไหลผ่านหน้าผาหินปูนสูง 20 เมตร ไหลลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ปริมาณมากน้อยตามฤดูกาล ในบริเวณนี้จะมีหินงอกหินย้อยด้วย กระแสน้ำใสจนกลายเป็นสีฟ้า จนได้รับขนานนามว่า อัญมณีสีฟ้า

อาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม …ปัจจุบัน อายุ 87 ปี ได้รับการพิจารณาให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม ประจำปี 2542 ได้รับรางวัลเกียรติยศจากต่างประเทศมากมาย จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขับขี่รถสกู๊ตเตอร์แลมเบรตต้า หอบหิ้วผลงานไปแสดงยังประเทศอิตาลี นำภาพเขียนออกขายเพื่อไปยังแผ่นดินเกิดของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อาศัยประสบการณ์ผ่านมาหลายประเทศ ทำให้เข้าใจภาษาต่างประเทศมากกว่า 50 ภาษา ปัจจุบันได้เปิดบ้านของตนเองที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ให้เป็นพิพิธภัณฑ์และแสดงผลงาน แม้ท่านจะอายุมากแล้ว แต่ก็ยังคงทำงานด้วยใจรัก ตั้งแต่เวลา 22.00 น.จนถึงตี 4 ของวันใหม่

รถสามล้อมากกว่า 50 คัน พร้อมให้บริการ

ห้องเรียนเรือนแพ …เป็นห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดบริเวณริมแม่น้ำปิงเหนือเขื่อนภูมิพล ตั้งแต่ปี 2536 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้มีการศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 ห้องเรียนแห่งนี้อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก ประมาณ 200 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาเดินทางด้วยเรือ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ไม่มีไฟฟ้า ต้องใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ห้องเรียนเรือนแพ จึงเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือเด็กน้อยที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ ในอดีตเคยมีคณะไปถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ เรื่อง “คิดถึงวิทยา” ทำให้หลายคนอยากไปสัมผัสชีวิตของเด็กน้อยและครูผู้สอนห้องเรียนแห่งนี้

ห้องเรียนเรือนแพ

นอกจากท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดลำพูนแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางต่อไปท่องเที่ยวที่จังหวัดลำปางได้ สัมผัสวิถีถิ่น วิถีเที่ยว ภายใต้คำขวัญว่า “แอ่วม่วน กิ๋นลำ” อัตลักษณ์ของอาหารเด่น เช่น ไส้อั่ว เมนูเส้นในลำปาง ยำไข่น้ำแร่ แกงฮังเลหม้อขางหลวง ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ แกงฮังเลลำไย สถานที่ท่องเที่ยว เช่น หล่มภูเขียว ล่องแพเขื่อนกิ่วลม วัดหลวงพ่อเกษมเขมะโก วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดพระธาตุลำปางหลวง เส้นทางครูบาศรีวิชัย วิถีชีวิตเกษตรแปลงปลูกส้มเกลี้ยงที่มีมากที่สุดของประเทศไทย สะพานรัษฎาภิเศกหรือสะพานขาว กาดกองต้า ฯลฯ

อาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ

ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง และคณะทำงานที่ต้องรับผิดชอบทั้งจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน

สนใจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน ติดต่อได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง โทรศัพท์ 054 -222-214 แฟนเพจ : ททท. สำนักงานลำปาง www.tourismlampang-lamphun.com