อธิบดีเกษตรฯ รุดพบผู้ว่าพิจิตรวางมาตรการปราบส้มโอลักลอบนำเข้าไทย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดอดพบผู้ว่าพิจิตร  หลังสายรายงานมั่นใจมีขบวนการลักลอบนำเข้าส้มโอจากเพื่อนบ้านหวังใช้เป็นทางผ่านขอใบ PC เบิกทางส่งออกไปประเทศที่ 3 ชี้ทำลายเศรษฐกิจส่งผลกระทบเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ จ.พิจิตรกว่าพันราย  วางมาตรการร่วมกันเอาผิดตามกฎหมายทั้งทางปกครองและอาญา  พร้อมฝากชาวสวนส้มโอช่วยกันสอดส่อง  แจ้งเบาะแส  เพื่อปกป้องตลาดส่งออกส้มโอไทย

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยภายหลังเข้าพบนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ว่า  ได้เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการพิจิตรในครั้งนี้เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิจิตรว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตพื้นที่  อ.โพธิ์ประทับช้าง ชี้เบาะแสว่ามีส้มโอจากต่างประเทศแอบลักลอบนำเข้ามาคัดบรรจุที่พิจิตรแล้วส่งออกไปต่างประเทศ  จึงได้ทำการตรวจสอบไปยังด่านปลายทางที่เชียงของ จ.เชียงราย พบว่ามีผู้ประกอบการจาก จ.พิจิตร ใช้โรงคัดบรรจุหรือล้งรับซื้อส้มโอร่วมกับผู้ส่งออกไปขอใบ PC (Phytosanitary certificate) หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อประกอบการส่งออกไปต่างประเทศ  จึงให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ของกรมฯ เข้าตรวจสอบในโรงคัดบรรจุดังกล่าวปรากฏว่าไม่น่าใช่ส้มโอจากประเทศไทย จึงสั่งระงับห้ามส่งออกและไม่ออกใบ PC ให้  

สำหรับการมาพบกับนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เนื่องจากแน่ใจแล้วว่าส้มโอจำนวนดังกล่าวไม่ใช่ส้มโอของไทยที่จะส่งออกต่างประเทศน่าจะเป็นส้มโอมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งเข้ามาประเทศไทย  ซึ่งนำเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้ในประเทศไทย แต่นำเข้ามาเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งออกต่อไปยังต่างประเทศ จึงได้มาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อวางมาตรการร่วมกันในการดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางปกครองและทางอาญา โดยในส่วนของในพื้นที่ จ.พิจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จะออกมาตรการทางการปกครองให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอช่วยกันสอดส่องและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.พิจิตร ด้วย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า มีโรงคัดบรรจุหรือล้งไม่น้อยกว่า 5 แห่งที่ร่วมมือกับพ่อค้าส่งออกนำส้มโอจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมรอยเป็นส้มโอพิจิตร โดยสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP แล้วส่งออกไปประเทศที่ 3 หวังแค่ผลประโยชน์แต่ทำลายเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอของ จ.พิจิตรที่มีมากถึง 1,037 ราย พลอยได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมดังกล่าว

สำหรับการปลูกส้มโอในเขตพื้นที่ จ.พิจิตร มีเนื้อที่การปลูกประมาณ 15,488 ไร่ มีผลผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออกปีละประมาณ 30,000 ตัน ซึ่งราคารับซื้อส้มโอของโรงคัดบรรจุ หรือล้งรับซื้อส้มโอ วันนี้เปิดราคารับซื้อส้มท่าข่อย ซึ่งเป็นส้มโอพันธุ์พื้นเมืองของพิจิตร ราคา 18 บาท/กก., ส้มทองดี ราคา 45 บาท/กก., ส้มขาวแตงกวาราคา 45-48 บาท/กก. แต่ส้มที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านมีราคาถูกกว่าถึง 30-40%