อสป. ประกาศเฟ้นหามือบริหารนั่งแท่น ผอ.คนใหม่ ร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย “เติบโต”

องค์การสะพานปลา จัดทัพครั้งใหญ่ เตรียมประกาศเปิดรับสมัครหามือบริหารนั่งแท่น ผอ.อสป. คนใหม่ ร่วมทีมบริหาร ร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ผู้สนใจ คุณสมบัติครบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤษภาคม 64

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก องค์การสะพานปลา (อสป.) ว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา องค์การสะพานปลา (อสป.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา แทนตำแหน่งที่ว่างลง หลัง ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ได้ลาออกจากตำแหน่งและมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสะพานปลา เพื่อบริหารจัดการและดำเนินกิจการขององค์การสะพานปลาให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลากำหนดหรือมอบหมาย และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานทุกตำแหน่ง จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สามารถทำงานให้องค์การสะพานปลาได้เต็มเวลา มีภาวะผู้นำ พร้อมขับเคลื่อนภารกิจขององค์การสะพานปลา ให้ก้าวไปข้างหน้า และนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

ดร.ประยูร ดำรงค์ชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า การเปิดรับสมัครผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาครั้งนี้ เพราะ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ได้ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้วยเหตุผลส่วนตัว ซึ่งยอมรับว่าเสียดายมาก เนื่องจาก ดร.มณเฑียร เป็นคนเก่ง ทำงานเร็ว สามารถบริหารงาน และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี จนองค์การสะพานปลาที่เคยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจเล็กๆ ไม่มีคนสนใจ ไม่เคยมีผลกำไร สามารถสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักได้ในวงกว้างมากขึ้น

ด้วยการบริหารงานจนผลประกอบการมีผลกำไรสูงสุดในรอบ 20 ปี ในปี 2563 และได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 ถึง 2 รางวัล คือ 1.รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น และ 2.รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับบริหารจัดการองค์กร ประเภทดีเด่น

ซึ่งสำหรับรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 67 ปี หรือนับตั้งแต่องค์การสะพานปลาเปิดดำเนินการมา นอกจากนี้ ยังได้คะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 ในสาขาเกษตร อันดับ 1 ด้วยคะแนนรวม 3.7125 คะแนน ด้วย

“สำหรับผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาคนใหม่ ขอเชิญท่านที่มีคุณสมบัติครบ มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และเข้าใจการบริหารกิจการที่จำเป็นต้องมีการฟื้นฟู และขยายตัวไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ อยากได้บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ สามารถขับเคลื่อนองค์การสะพานปลา อุตสาหกรรมตลาดปลาก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง มีเสถียรภาพ มีผลประกอบการและผลกำไรเติบโตด้วย ขอให้เชื่อมั่นว่า หากเข้ามานั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา จะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการองค์การสะพานปลาอย่างเต็มที่แน่นอน”

ดร.ประยูร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับคุณสมบัติ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fishmarket.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564-17 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การสะพานปลา โทร. 02-211-7300 ต่อ 2510 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันและเวลาราชการ