แห่ซื้อทุเรียน ‘ครบุรี’ เหมาสวน ‘คนโคราช’ วอนเหลือให้ชิมบ้าง

นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เกษตรกรอำเภอครบุรี เริ่มหันมาปลูกพืชทุเรียนทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างมันสำปะหลังและอ้อย ทำให้มีความหลากหลายทางผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น โดยเริ่มปลูกกว่า 50 ราย พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ และทยอยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน 3 ตำบล คือ ตำบลสระว่านพระยา ตำบลลำเพียก และตำบลโคกกระชาย ทั้งนี้ เริ่มให้ผลผลิตออกจำหน่ายระหว่างเพือนพฤษภาคม-สิงหาคม คาดว่าปีนี้ให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 6 ตัน

“ที่ผ่านมามีนายหน้าเข้ามาเหมาซื้อแบบยกสวนไปจำหน่ายต่างพื้นที่ ทำให้คนนครราชสีมาแทบไม่ได้ลิ้มรสชาติ ล่าสุดมีคนโคราชจำนวนมากติดต่อให้ผมช่วยสั่งจองทุเรียนครบุรี จึงรณรงค์ให้ชาวสวนเปิดโอกาสนำผลผลิตออกวางจำหน่ายในตลาดจังหวัดนครราชสีมาบ้าง ประชาชนรับรู้ว่าครบุรีปลูกทุเรียนได้ผลดี มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เชื่อว่าจะเป็นตลาดทางเลือกใหม่ ทำให้ทุเรียนครบุรีเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมีราคาสูงขึ้น”

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน