ซีพีเอฟ-เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งอาหารจากใจ เสริมทัพทีมแพทย์-พยาบาล รพ.สนาม ขอนแก่น-อุดรธานี 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้ามอบอาหารพร้อมทาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ดำเนิน โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเติมเต็มสบียงอาหารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และโรงพยาบาลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆ ประมาณ 87 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับคนขอนแก่นให้ความร่วมมือปฏิบัติตนตามคำชี้แนะของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ภาพรวมทั้งจังหวัดการ์ดไม่ตกและสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การดำเนินงานเชิงรุกในเรื่องของการรณรงค์ให้คนขอนแก่นเข้าถึงการรับวัคซีนตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด

นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางซีพีเอฟและ  เซเว่น อีเลฟเว่น ที่นำอาหารพร้อมทานมาช่วยเหลือทีมแพทย์และพยาบาล รวมถึงผู้ป่วย       โควิด-19 ที่กำลังพักฟื้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวมถึงครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่จำเป็น ตอนนี้ขวัญและกำลังใจของบุคลากรยังคงเข้มแข็ง พร้อมฝ่าวิกฤติสถานการณ์การระบาดในระลอกนี้

ด้าน นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การรับมอบอาหารจากซีพีเอฟครั้งนี้ เหมือนเติมกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกส่วน ทำให้พวกเขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาด  ซีพีเอฟถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากของสังคมไทย ที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจ ยื่นมือเข้ามาช่วยในโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาลกุมภวาปี ซึ่งอาหารที่ได้มา ถือเป็นสิ่งจำเป็น ทำให้โรงพยาบาลสะดวกขึ้น สามารถช่วยลดภาระในการจัดเตรียมอาหารของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

นายยุทธชัย คงสมมาตร ผู้แทนซีพีเอฟ พร้อมชาวซีพีเอฟจิตอาสาจากธุรกิจสุกร จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ภูมิใจที่เป็นผู้แทนของซีพีเอฟ นำอาหารมามอบแก่โรงพยาบาลกุมภวาปี เราพร้อมสนับสนุนอาหารและร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างหนักในวิกฤตินี้

โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ซีพีเอฟได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้บริษัทในเครือฯ ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติโควิดได้โดยเร็ว

สำหรับการระบาดระลอกใหม่ ซีพีเอฟ สนับสนุน รพ.หลัก และ รพ.สนาม ทั่วประเทศแล้ว 93 แห่ง โดยส่งมอบอาหารพร้อมทานคุณภาพปลอดภัยกว่า 99,000 แพ็ค น้ำดื่มซีพีกว่า 22,000 ขวด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ iMU 4,000 ขวด พร้อมวัตถุดิบอาหาร ทั้งเนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ น้ำดื่ม และข้าวสาร สำหรับปรุงเป็นอาหารพร้อมทาน