มทร.สุวรรณภูมิ มอบอาหารเสริมเสบียงบุคลากรทางการแพทย์

ดร. วชิรญา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่า และส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมส่งเสริมการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ (โควิด-19) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับอาจารย์ นักวิจัย บัณฑิต นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และประชาชนตำบลสามเรือน ตำบลบางพระครู ตำบลบ่อโพง และตำบลบางนางร้า ร่วมมือร่วมใจกันทำอาหารได้แก่ บะหมี่เกี๊ยวน้ำ ฝรั่งกิมจู ผลไม้ลอยแก้ว มอบเป็นอาหารเย็นให้กับโรงพยาบาลสนาม มทร.สุวรรณภูมิเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมใหญ่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา