เตือนแรงงานไทยระวัง ตุ๋นทำงาน ‘แคนาดา-กีวี’

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กกจ.ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานจำนวนหลายรายว่า ได้รับการชักชวนทางเฟซบุ๊กหรือไลน์จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าเป็นบริษัทจัดหางาน จัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศให้ไปทำงานตำแหน่งพนักงานเกษตรเก็บผลผลิต พนักงานนวด แม่บ้านที่ประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ ไอซ์แลนด์ และสเปน มีรายได้ 60,000-150,000 บาท ต่อเดือน และยังมีสวัสดิการที่พักฟรี อาหารฟรี ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง มีค่าล่วงเวลา มีวันหยุดตามกฎหมายกำหนด แต่ต้องเสียเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย 30,00-100,000 บาท ต่อคน ต่อมาปรากฏว่าไม่ได้รับการจัดส่งไปทำงานตามที่ตกลง ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ทางทะเบียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กกจ.พบว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจัดหางาน และไม่ได้จดทะเบียนเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานแต่อย่างใด จากการสอบถามข้อมูลของคนหางานที่ถูกหลอก พบว่ามีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยนำภาพถ่ายสถานที่ทำงานหรือคำบอกเล่าจากแรงงานที่ไปทำงานแล้วประสบความสำเร็จ จึงทำให้หลงเชื่อยอมจ่ายเงิน

“กกจ.ได้ตรวจสอบเฟซบุ๊กที่มีพฤติการณ์โพสต์ข้อความชักชวนคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พร้อมจัดตั้งชุดเฝ้าระวังและตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีพฤติกรรมโฆษณาชักชวนคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และใช้สายตรวจออนไลน์คอยตรวจสอบ เฝ้าระวังพฤติการณ์ของขบวนการค้ามนุษย์และกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 มีผู้ร้องทุกข์ 392 ราย ประเทศที่ร้องทุกข์มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย” นายวรานนท์ กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน