เกษตรปราจีนฯ พร้อมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี มอบอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย ข้าวกล่อง 50 กล่อง มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่ม 50 กล่อง น้ำสมุนไพร 200 ขวด น้ำแข็งมูลค่า 1,000 บาท ขนมโสมนัส 20 กระปุก มะม่วงกวน 3.5 กิโลกรัม กระยาสาทดวงสุดา 60 ถุง ข้าวแต๋นทอด 60 ถุง กล้วยตาก 50 กล่อง น้ำดื่ม 10 แพ็ก ข้าวต้มมัด 100 มัด น้ำพริกรวมรส 18 ถุง ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมมอบผลไม้ ได้แก่ เงาะ 60 กิโลกรัม และลองกอง 50 กิโลกรัม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี