ราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมพลัง “ปันน้ำใจ สู้วิกฤต COVID-19”

อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาววิยะดา นุชพันธุ์ ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล และบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ สู้วิกฤต COVID-19” มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับนายอำเภอบางปะหัน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอบางปะหัน โดยมี ร.ต.ต. หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน เป็นผู้รับมอบ ณ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา