องค์การสะพานปลาชู bubble & seal ผนึกชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาครสกัดโควิด–19

ผอ.องค์การสะพานปลา เปิดแผนคุมเข้มการระบาดของโรคโควิด-19 เต็มกำลัง หลังลงพื้นที่สมุทรสาคร ร่วมหารือกับชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย) เพื่อศึกษาแนวทาง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หวังนำมาปรับใช้กับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งทั่วไทย พร้อมเร่งใช้แนวทางป้องกันในรูปแบบ bubble & seal สกัดเชื้อโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากองค์การสะพานปลา (FMO) หรือ FISH MARKETING ORGANIZATION ว่า วันที่ 29 ก.ค. 64 นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (FMO) ได้เข้าหารือกับ นายจุมพล  ฆนวารี ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร(ตลาดทะเลไทย) และ นายสมพจน์ ยิ่งยวด ที่ปรึกษาชมรมฯ เพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหา และป้องกันการระบาดของโรคโควิด–19 เนื่องจากองค์การสะพานปลา และชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย) เป็นพื้นที่ ที่มีการซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำเหมือนกัน มีจำนวนผู้คนเข้า-ออกจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า แพปลา ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

โดย นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (FMO) เปิดเผยว่า การหารือในครั้งนี้ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ทั้งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร และในจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นที่ตั้งของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสะพานปลา โดยจะนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในเบื้องต้นองค์การสะพานปลา อาจใช้แนวทางการป้องกันในรูปแบบ bubble & seal ซึ่งเป็นแนวทางการควบคุมโรค ในภาคการผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้แนวทางในรูปแบบดังกล่าวเป็นการควบคุมโรคในสถานประกอบการ หรือที่พักคนงาน ที่มีคนทำกิจกรรมรวมกันอยู่จำนวนมากๆ ให้ปฎิบัติอยู่ภายใต้มาตรการ การควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาด และการกระจายของเชื้อโรค ซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในเวลานี้

“อย่างไรก็ตาม องค์การสะพานปลา ก็ยังได้สั่งการให้ทุกสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งเข้มงวด และเข้มข้น มากขึ้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อม เตรียมรับมือในทุกๆด้าน ทั้งการตรวจคัดกรอง การแลกบัตรเข้า – ออก การล้างมือบ่อยๆ ฉีดแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตนตามแนวทาง bubble & seal เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ด้าน นายจุมพล ฆนวารี ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย) กล่าวว่า ตลาดทะเลไทย ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มงวด และเข้มข้นมาโดยตลอด ทั้งให้ทุกคนล้างมือ ฉีดแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย พร้อมทำบัตรในการเข้า – ออกสถานที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า แพปลา ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าวอยู่ตลอดแบบไม่นิ่งนอนใจ