“ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” 11๙ ปี คุณพระช่วงฯ :ร้อยดวงใจลูกแม่โจ้

พระช่วงเกษตรศิลปการ   ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เสือวงการเกษตรของประเทศไทย บิดาเกษตรแม่โจ้ ผู้บุกเบิก ก่อตั้งแม่โจ้ เมื่อ 8๓ ปีก่อน  จนมีคำกล่าวว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้”

พระช่วงเกษตรศิลปการ เกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2442 เป็นชาว อ. พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  เดิมชื่อ ช่วง  โลจายะ  เป็นบุตรของ ร.อ.หลวงศรีพลแผ้ว ร.น.(ขาว โลจายะ) เริ่มต้นการศึกษาระดับชั้นปฐม ก.กา ที่วัดทรงธรรม อ.พระประแดง และหลังจากจบมัธยม 8 จากโรงเรียนสวนกุหลาบแล้ว ได้เป็นครูอยู่ 2 ปี จากนั้นก็ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ  จนจบปริญญาโท จาก University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา ซึ่งนับเป็นคนไทยคนที่ 2 ที่จบปริญญาโทด้านการเกษตร

ในปี 2476 ทางกระทรวงเกษตรฯได้ขอตัวท่านมาปฏิบัติงานในกรมกสิกรรม ท่านได้มีส่วนอย่างมากในการบุกเบิกสร้างสถานีทดลองกสิกรรมที่แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และในปีเดียวกันนี้ท่านได้รับคำสั่งจากกระทรวงธรรมการให้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือขึ้นที่แม่โจ้ และได้ขอให้ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่ง  ท่านได้กำหนดให้ วันที่ 7 มิถุนายน 2477 เป็นวันไหว้ครูและเริ่มต้นทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก  ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดแม่โจ้  และพัฒนาเรื่อยมาจนเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน

พระช่วงเกษตรศิลปการ  ได้สมรสกับคุณหญิงสำอาง  เกษตรศิลปการ (สกุลเดิม ไรวา) มีบุตรธิดา 6 คน ท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2531 ศิริรวมอายุได้ 89 ปี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เห็นความสำคัญและรำลึกถึงปูชนียบูรพาจารย์มาโดยตลอด จึงร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้      ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้กรุงเทพ และชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ทุกจังหวัดจัดงาน 119 ปี คุณพระช่วงฯ: ร้อยดวงใจลูกแม่โจ้  เพื่อร่วมรำลึกในคุณูปการของ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาเกษตรแม่โจ้ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมีคุณแผ้ว ดิษเลิศ แม่โจ้รุ่นที่ 11 ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้กรุงเทพ กล่าวเปิดงาน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช     นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมด้วย แพทย์หญิงปานทิพย์ วิริยะพาณิช และศ.ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม  ทายาทของพระช่วงเกษตรศิลปการ ร่วมประกอบพิธีเปิดงาน จากนั้นจะเป็นการกล่าวถึงประวัติคุณพระช่วงฯ และเรื่องราว “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของแม่โจ้” ในรูปแบบการแสดงเพลงพื้นบ้านโดยศิลปินแห่งชาติ  แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ และร่วมสังสรรค์ตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงดนตรีโดยศิลปินทายาทแม่โจ้      อ้น ธวัชชัย  ชูเหมือน แม่โจ้รุ่นที่ 51

ขอเชิญศิษย์เก่าแม่โจ้ทุกรุ่น เข้าร่วมงาน “11๙ ปี คุณพระช่วง : ร้อยดวงใจลูกแม่โจ้ เพื่อแสดงพลังรัก แห่งบิดาของเราชาวแม่โจ้  พร้อมแต่งกายสไตล์ เกษตรพื้นบ้าน/เกษตรชนบท  เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00-15.30 น.       ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี หรือ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร บางพูน ปทุมธานี

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณศิริกุล (รุ่น50) โทร.081 986 7550 และ คุณมนัส (รุ่น 50) โทร. 081 916 7429