LINE MAN เสริมทัพ #เราต้องรอด ทุ่มงบช่วยส่งยา-อาหาร ถึงผู้ป่วย Home Isolation

LINE MAN เสริมทัพ โครงการ #เราต้องรอด ตัวกลางประสานหาเตียงและช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อรับการรักษา มอบโค๊ดส่วนลดค่าขนส่งยา-อาหาร มูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท  ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN จัดส่งยา- อาหารถึงบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวและผู้ป่วยที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดหาเตียง ที่ทำการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ซึ่ง LINE MAN ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของไรเดอร์และผู้ใช้งานรายอื่น โดยเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการจัดส่งแบบหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยตรงของคนขับและผู้รับ เพื่อลดความเสี่ยงในการพบเจอเชื้อโควิด-19 และหากท่านใดสนใจจะเป็นส่วนหนี่งในความช่วยเหลือมอบสิ่งของที่จำเป็น สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @givehelp