สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับลดจากหาบละ 681 บาท เป็นหาบละ 633 บาท เนื่องจากสัปดาห์นี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 511.25 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวลดลง โดยความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาล 2564/65 อยู่ที่ 41% เร็วกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 31% ขณะที่คาดการณ์สภาพอากาศโดยรอบพื้นที่มิดเวสต์มีปริมาณน้ำฝนลดลงและอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเร่งดำเนินการเก็บข้าวโพดได้ดีขึ้น ด้านคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ปรับเพิ่มผลผลิตต่อไร่ (yield) ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 176.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ ส่งผลให้คาดการณ์ผลผลิตปรับเพิ่มขึ้นเป็น 15,019 ล้านบุชเชล นอกจากอุปทานที่เพิ่มขึ้น คาดการณ์อุปสงค์ยังลดลง ทำให้สต๊อกข้าวโพดในสหรัฐฯ คาดการณ์เพิ่มขึ้น 100 ล้านบุชเชลไปอยู่ที่ 1,500 ล้านบุชเชล
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 19.60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 19.80 บาท  โดยปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ค่าระวางเรือทั่วโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้ภาพรวมราคายังมีการปรับตัวสูงขึ้นอีก ส่วนสภาวะการเก็บเกี่ยวที่สหรัฐฯ ยังคงดี ทำให้คาดการณ์ผลผลิตปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ราคาอยู่ที่ 1,194 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 312 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน โดยปัจจุบันเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯ ไปแล้วทั้งสิ้น 49% สูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 40% และมีการปรับถั่วเหลืองที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากที่ 59% เพิ่มขึ้น 1% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ผลผลิตต่อไร่จากคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาไปอยู่ที่ 51.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ และประเมินสต๊อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ประจำฤดูกาล 2564/65 เพิ่มขึ้นจาก 185 ล้านบุชเชลไปอยู่ที่ 320 ล้านบุชเชล สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้า
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว
ปลาป่น : ราคาทรงตัว
การไปสำรวจปริมาณปลาของประเทศเปรูคาดว่าจะสำรวจเสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ขณะที่การซื้อหน้าท่าเรือของสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ซื้อหลัก ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นหลังผ่านช่วงวันหยุดยาว ส่วนสต๊อกหน้าท่าเรือเริ่มปรับตัวสูงขึ้น จากปลาป่นเปรูที่เข้ามาได้มากขึ้
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 48.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 39.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 38.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าว : ราคาทรงตัว
การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 411 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 419 ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 364 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 371 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,090 บาท เป็นกระสอบละ 1,100 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคายืนแข็ง
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 14 ตุลาคม อยู่ที่กิโลกรัมละ 72-80 บาท โดยก่อนการเริ่มเปิดประเทศของรัฐบาล ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนนี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจะประเมินปริมาณเนื้อสุกรเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการที่คาดว่าจะสูงขึ้น
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,600 บาท (บวก/ลบ 64)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
 
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 30 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 6.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท การบริโภคเนื้อไก่ดีขึ้น หลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายให้สามารถนั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
เทศกาลทานเจเป็นปัจจัยที่ทำให้การบริโภคไข่ไก่ลดลง สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ยืนราคาที่ฟองละ 2.80 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน