“กล้าเสียบยอด” สู้โรคเหี่ยวเขียว พืชโตไว ให้ผลผลิตเร็ว ได้กำไรดี

พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ดีนั้น ปัจจัยแรกขึ้นอยู่กับ “เมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์” ที่นำมาปลูก หากเลือกใช้เมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์คุณภาพดี มีการบำรุงดิน ดูแลให้น้ำ ใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสม การเพาะปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม “โรคเหี่ยวเขียว หรือ โรคเหี่ยว” นับเป็นโรคพืชสำคัญที่เป็นภัยคุกคามสร้างความเสียหายให้กับพืชเศรษฐกิจมากกว่า 200 ชนิด เช่น มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือยาว พริก มันฝรั่ง ขิง ขมิ้น ไพล ปทุมา ฯลฯ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย ต้นเหตุโรคเหี่ยวอาศัยอยู่ในดินได้นาน เข้าทำลายพืชทางราก ตามรอยแผลที่เกิดจากการทำลายของแมลง ไส้เดือนฝอย รอยฉีกขาดของรากหรือแผลที่เกิดในธรรมชาติ สามารถแพร่ระบาดไปกับน้ำได้ดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุก จึงพบการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวเขียวรุนแรงและรวดเร็ว

เชื้อแบคทีเรียต้นเหตุโรคเหี่ยวเขียวอาศัยแอบแฝงอยู่ในหัวพันธุ์ เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมและปริมาณของเชื้อโรคมากพอ จึงแสดงอาการของโรคออกมา เมื่อนำหัวพันธุ์ไปปลูกต่อ เสี่ยงเกิดโรคระบาดซ้ำได้อีก ดังนั้น ปัญหาโรคเหี่ยวเขียวจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการลงทุนปลูกพืชเชิงการค้า เพราะดูแลป้องกันโรคเหี่ยวได้ยาก เนื่องจากเพราะเชื้อโรคชนิดนี้อยู่ข้ามฤดูได้ และทุกวันนี้ยังไม่มีสารเคมีชนิดใดสามารถควบคุมและป้องกันโรคเหี่ยวเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณทวีศักดิ์ กลิ่นคง ผู้บุกเบิกการผลิตกล้ามะเขือเสียบตอมะเขือพวงรายแรกของไทย

“กล้าเสียบยอด” นวัตกรรมสู้โรคเหี่ยวเขียว

ปัจจุบัน “กล้าเสียบยอด” เป็นหนึ่งนวัตกรรมทางเลือกที่สามารถต้านทานโรคเหี่ยวเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมให้ผลผลิตเร็ว ทันต่อความต้องการของตลาด ที่สำคัญ มีอายุเก็บเกี่ยวยาวนาน คุ้มค่ากับการลงทุน

คุณทวีศักดิ์ กลิ่นคง เป็นผู้บุกเบิกการผลิตและจำหน่ายกล้ามะเขือเสียบตอมะเขือพวงรายแรกของประเทศไทย ผลิตและจำหน่ายกล้าเสียบยอดแก่ผู้สนใจมานานกว่า 10 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท ทวีศักดิ์การเกษตร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1/25 หมู่ที่ 8 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทร. 081-935-0053

กลางปี 2550 เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือยาวรายหนึ่งในจังหวัดนครปฐม มาบ่นให้คุณทวีศักดิ์ฟังว่า ต้นมะเขือยาวที่ปลูกไว้เกิดอาการเหี่ยวตายแบบไม่รู้สาเหตุ คุณทวีศักดิ์คุ้นเคยกับโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศมาก่อน จึงเข้าใจได้ไม่ยากว่า มะเขือยาวมีอาการตายแบบเฉียบพลันแบบนี้ต้องเป็นโรคเหี่ยวเขียวแน่นอน คุณทวีศักดิ์จึงเกิดความคิด พัฒนานวัตกรรม “กล้ามะเขือเสียบยอดบนตอมะเขือพวง” เพื่อลดความเสียหายจากโรคเหี่ยวเขียว

มะระจีนเสียบยอด

เนื่องจากคุณทวีศักดิ์ไม่เคยเห็นมะเขือพวงเป็นโรคเหี่ยวตายเลยสักต้น แถมต้นมะเขือพวงส่วนใหญ่มีชีวิตที่ยืนยาวได้หลายปี คุณทวีศักดิ์ทดลองผลิตกล้าเสียบยอดอยู่หลายเดือน จนได้ต้นมะเขือยาวเสียบยอดทั้งสิ้น 21 ต้น เมื่อนำไปปลูกแทนที่ต้นมะเขือยาวที่เป็นโรคเหี่ยวเขียวตายในตำแหน่งต้นเดิม ปรากฏว่า ต้นมะเขือยาวที่ปลูกเสียบยอดบนตอมะเขือพวงมีการเจริญเติบโตที่ดีและไม่เป็นโรคเหี่ยวเขียวเลย คุณทวีศักดิ์จึงมุ่งมั่นผลิตกล้าเสียบยอดบนตอมะเขือพวงออกมาจำหน่ายเชิงการค้า ได้แก่ มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือเปราะ มะเขือเทศราชินี มะละกอ ฯลฯ

“การใช้กล้าเสียบยอดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเท่านั้น ที่เหลือเป็นหน้าที่ของผู้ปลูกเองต้องดูแลป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อโรคด้วย เพราะกล้าเสียบยอดไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องโรคเหี่ยวเขียวได้ทั้งหมดตลอดไป เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคไม่ได้เข้าทำลายจากระบบรากแต่เพียงอย่างเดียว เชื้อโรคสามารถเข้าทำลายมะเขือโดยเข้าทางแผลที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่ง ใบได้ หรือเข้าทำลายในส่วนอื่นๆ ของมะเขือส่วนที่อ่อนแอได้ การใช้ต้นกล้าเสียบยอดจึงไม่ใช่ป้องกันการเกิดเหี่ยวเขียวได้ 100% เกษตรกรต้องระมัดระวังเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น มีด กรรไกร มีดที่ใช้ตัดผลผลิต หรือการตัดแต่งกิ่ง ใบต้นมะเขือ จะต้องทำความสะอาดเช่นกัน” คุณทวีศักดิ์ กล่าว

มะเขือเทศราชินีเสียบยอด

นอกจากนี้ คุณทวีศักดิ์ยังผลิตกล้าเสียบยอดตามความต้องการของเกษตรกรแต่ละรายอีกด้วย เช่น มะระจีนเสียบยอด เพราะการปลูกมะระจีนซ้ำในพื้นที่เดิมนานๆ มักเกิดปัญหาโรคเหี่ยวเขียวตามมา หลังจากเกษตรกรใช้กล้ามะระจีนเสียบยอด ปัญหาโรคเหี่ยวเขียวหมดไป การปลูกกล้าเสียบยอดบนตอมะเขือพวง นอกจากทนโรคได้ดีแล้ว ยังทนน้ำท่วมขังได้นานหลายวันแล้ว ยังได้ผลผลิตเพิ่มไม่ต่ำกว่า 50% เมื่อเทียบกับการปลูกด้วยวิธีเดิม

มะเขือยาวและมะเขือเปราะที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบยอดบนตอมะเขือพวง เป็นพันธุ์พืชที่คุณทวีศักดิ์กล้าการันตีรายได้ให้แก่ผู้ปลูก โดยมีข้อแม้ว่า เกษตรกรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างรายได้ เกษตรกรหลายรายที่เคยซื้อกล้าเสียบยอดไปปลูกตั้งแต่ปี 2550 และทำตามคำแนะนำของคุณทวีศักดิ์ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า กล้าเสียบยอดที่ปลูกสร้างรายได้งามตามที่คุณทวีศักดิ์การันตีจริง

มะเขือยาว มะเขือเปราะ เสียบยอด

สินค้าขายดีที่เกษตรกรนิยมปลูก

“กล้ามะเขือยาวเสียบยอด” ติดทำเนียบสินค้าขายดี เพราะต้นมะเขือมีการเจริญเติบโตที่ดีมาก แต่เกษตรกรต้องดูแลตัดแต่งกิ่งและใบที่มากเกินไปเป็นระยะ การปลูกมะเขือเพื่อให้ได้ผลดี มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวยาวนาน ต้องใช้แรงงานดูแลเต็มเวลา 1 คนต่อการดูแลแปลงปลูกมะเขือ 200-300 ต้น หมายความว่าใน 1 ครอบครัว ทำงานในสวน 2 คน ทำหน้าที่ปลูกดูแลมะเขือยาวเพียง 400-600 ต้นเท่านั้น ผลผลิตที่ได้หากมีการดูแลจัดการที่ดี ต้นมะเขือยาวจะให้ผลผลิตถึง 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อวัน หากปลูกมะเขือจำนวน 500-600 ต้น ต้องใช้แรงงานดูแล 2 คน จะได้ผลผลิตเฉลี่ย 500-600 กิโลกรัมต่อวัน กล่าวได้ว่า ปลูกมะเขือยาวเสียบยอด 1 ต้น ให้ผลตอบแทน 1,000 บาทต่อปีทีเดียว

“มะละกอเสียบยอด” เป็นอีกหนึ่งสินค้าขายดี ที่ได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากมีการตัดโค่นต้นยางพาราและหันมาปลูกต้นมะละกอแทน มะละกอเสียบยอดช่วยตัดปัญหาความยุ่งยากในการคัดเพศมะละกอด้วยกล้า มะละกอเสียบยอดที่คัดเฉพาะต้นกระเทยสมบูรณ์เพศทุกต้น ออกดอกภายใน 20-30 วัน ให้ผลผลิตสูง มะละกอดิบสามารถเก็บผลได้ภายใน 90-100 วัน ส่วนมะละกอสุกเก็บผลผลิตได้ภายใน 6 เดือนหลังปลูก

การปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดี ควรดูแลให้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม เพราะมะละกอเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยตัวท้ายสูงมาก จะช่วยให้เนื้อมะละกอหนา มีสีแดง และรสหวาน ดังนั้น แปลงปลูกมะละกอไม่ควรขาดปุ๋ย โดยปุ๋ยที่ต้องใส่ประจำคือ 0-0-60 ปุ๋ยตัวหน้าหรือไนโตรเจนก็ต้องการมากเช่นกัน ปุ๋ยที่ต้องใช้อาจเป็นยูเรีย 46-0-0 หรือ 25-7-7 ธาตุอาหารรองที่ต้องการมากอีกตัวคือ แคลเซียม ซึ่งต้องใช้ 15-0-0 หรือเรียกว่า แคลเซียมไนเตรต ปุ๋ยตัวนี้จะให้ทั้งไนโตรเจนและแคลเซียมพร้อมกัน นอกจากนี้ มะละกอต้องการอินทรียวัตถุ ประเภทปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบำรุงเสริมด้วย จะช่วยให้มะละกอให้ผลผลิตที่ดี มีผลกำไรงามตามที่ต้องการ ปัจจุบันคุณทวีศักดิ์มีบริการกล้ามะละกอเสียบยอดครบทุกสายพันธุ์ยอดนิยม ทั้งฮอลแลนด์ แขกนวล และแขกดำพันธุ์ใหม่

มะละกอเสียบยอด รอจำหน่าย
คุณทวีศักดิ์โชว์ต้นมะเขือเทศราชินีเสียบยอด

มะเขือเทศราชินีหรือมะเขือเทศเชอร์รี่เสียบยอด เป็นพันธุ์พืชอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมาก เพราะเป็นพืชระยะสั้น ใช้เวลาปลูกแค่ 2 เดือนเศษก็เก็บขายได้ มะเขือเทศราชินีที่นำตอของมะเขือพวงนำมาเสียบยอด สามารถเจริญเติบโตได้ดี เพราะรากของมะเขือพวงหาอาหารเก่ง มีอายุยืน ยืดอายุการเก็บเกี่ยวของมะเขือเทศไปได้อีกประมาณ 3 เดือน

…………………

พบกับงานสัมมนาเกษตรออนไลน์แห่งปี! “ทางรอดเกษตรกรยุคโควิด” ในวาระครบ 34 ปี เทคโนโลยีชาวบ้าน พบกับผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเหล่ากูรูทุกท่านผ่าน Live Streaming เฟซบุ๊กเพจเทคโนโลยีชาวบ้าน และเฟซบุ๊กเพจในเครือมติชนพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ช่วงบ่าย รับฟังความก้าวหน้านวัตกรรมเกษตร จากเวทีเสวนาหัวข้อ “กล้าเสียบยอด นวัตกรรมเพื่อเกษตรกร ต้านทานโรค ผลตอบแทนสูง คุ้มค่าการลงทุน” โดย คุณทวีศักดิ์ กลิ่นคง จากบริษัท ทีเค เกษตรกรรม จำกัด พิเศษ! ผู้ชม Live ทางเฟซบุ๊ก “เทคโนโลยีชาวบ้าน” รับต้นมะเขือเทศราชินีฟรี!  เพียงพิมพ์คอมเมนต์ขณะชม Live ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีหลังจบรายการ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเฟซบุ๊กเทคโนโลยีชาวบ้าน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้

.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Facebook : Technologychaoban – เทคโนโลยีชาวบ้าน และเพจอื่นๆ ในเครือมติชน

หรือ www.technologychaoban.com