สสว.รุกตลาดตุรกี หนุนเอสเอ็มอีจับคู่

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ร่วมกับองค์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งตุรกี จัดงานเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ไทย-นักธุรกิจตุรกี ในงาน “ไทย-ตุรกี เอสเอ็มอี บีทูบี มีทติ้ง” ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ประเทศตุรกี โดยการจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานภาครัฐของไทยคัดเลือกนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีศักยภาพ จำนวน 28 ราย ร่วมเจรจากับนักธุรกิจตุรกี กว่า 80 ราย ทำให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจได้ 53 คู่ค้า สามารถสร้างยอดขายจากการเจรจาครั้งนี้ได้ทั้งสิ้น 85 ล้านบาท สินค้าที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง สปา เครื่องประดับ ท่องเที่ยว และของตกแต่งบ้าน โดยกลุ่มสินค้าและบริการที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจากนักธุรกิจของตุรกี คือ อาหารประเภทขนมขบเคี้ยวและผลไม้ของไทย รองลงมาเป็นบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สื่อถึงความเป็นไทยและนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสินค้าและบริการด้านความงามและสปา

นางสาลินี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานเจรจาธุรกิจครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเอสเอ็มอีระหว่างไทย-ตุรกี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันตลาดต่างประเทศของเอสเอ็มอีไทย โดยเฉพาะด้านการตลาด โดยประเทศตุรกีถือเป็นตลาดใหม่ของเอสเอ็มอีไทยที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพกำลังซื้อสูง มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายกว้างขวางครอบคลุมยุโรปและแอฟริกาเหนือ

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน