ราชมงคลสุวรรณภูมิ ผุดแนวคิด ผลิตวัสดุก่อสร้างลดมลภาวะโลกร้อน

อิฐก่อสร้างสามัญหรืออิฐมอญ ที่ใช้ในปัจจุบันผลิตมาจากการใช้ดินเหนียว แกลบ ทราย หรือขี้เลื่อยเป็นวัตถุดิบนำมาผสมกับน้ำแล้วขึ้นรูปโดยการอัดลงในแบบพิมพ์ ผึ่งให้แห้งก่อนนำมาเผาที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้เกิดความแข็งแรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์

ในการผลิตผู้ผลิตต้องมีความชำนาญการในการผสมวัตถุดิบ หากไม่ชำนาญคุณภาพของก้อนอิฐจะไม่สม่ำเสมอและเกิดความเสียหายในกระบวนการผลิตสูงมาก โดยเฉพาะขั้นตอนการเผา ภายหลังกระบวนการเผา เนื้อดินเหนียวเกิดการหดตัว ยากต่อการควบคุม เนื่องจากขั้นตอนการเผาเป็นขั้นตอนสำคัญของการผลิตอิฐมอญให้มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งข้อเสียในกระบวนการเผาทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และปัจจุบันวัสดุเศษไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาหายาก ผู้ประกอบการจึงหันมาใช้แกลบแทน จึงทำให้เกิดปัญหามากขึ้นคือ กลิ่น ควัน เขม่า และฝุ่นมาก ส่งผลทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและก่อมลภาวะจากการเผา เพื่อเป็นแก้ปัญหาการสูญเสียต่างๆ อีกทั้งยังทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้คิดค้นกรรมวิธีใหม่ในการผลิตอิฐก่อสร้างสามัญหรืออิฐมอญโดยไม่ต้องเผาและช่วยลดมลภาวะต่อโลก รวมถึงยังลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เจ้าของผลงาน เปิดเผยว่า ในการผลิตอิฐก่อสร้างสามัญหรืออิฐมอญ เป็นกรรมวิธีใหม่ในการผลิตอิฐแบบไม่เผา ซึ่งการผลิตอิฐก่อสร้างสามัญด้วยเทคโนโลยีการผลิตบล็อกประสาน คือการใช้ดินและซีเมนต์ที่ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนด นำมาผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามอัตราส่วน ผสมน้ำแล้วอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัด นำมาบ่มให้ก้อนอิฐแข็งตัวโดยไม่ต้องเผา จะได้อิฐก่อสร้างสามัญที่มีขนาด ความแข็งแรง และน้ำหนักต่อก้อนที่ใกล้เคียงกัน เกิดความเสียหายน้อยมาก สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการก่ออิฐฉาบปูนหรือก่ออิฐโชว์แนวได้เป็นอย่างดี จุดเด่นที่สำคัญของการผลิตอิฐก่อสร้างหรืออิฐมอญไม่ต้องเผานั้น ช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โทรศัพท์ 086-337-9284