กรมการข้าวสุดเจ๋ง เตรียมเปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

กรมการข้าวเตรียมจัดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ปีนี้ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” เตรียมเปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 6 พันธุ์ พร้อมโชว์สุดอลังคลังความรู้-เทคโนโลยีด้านข้าวสู่ยุค 4.0 พร้อมพัฒนาข้าวสู่สากลระหว่าง 3-5 มิ.ย.นี้
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาตลอด ด้วยเหตุผลความสำคัญดังกล่าว คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ซึ่งเห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุก ปีเป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้กรมการข้าว จึงได้กำหนดจัดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 2560 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” ในระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนนี้ ณ. บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. จึงขอเชิญชวนชาวนา เกษตรกร และประชาชนทั่วไปมาเฝ้ารับเสด็จฯ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนาไทยทั่วประเทศ


อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อว่า ปัจจุบันข้าวเป็นสินค้าส่งออกนำเงินรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 200,000 ล้านบาท ซึ่งข้าวไทยมีคุณสมบัติโดดเด่น เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ อาชีพชาวนาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ มีคุณค่ากับวิถีชีวิตและสังคมไทย นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้มีการจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม ต่างๆ ในด้านการข้าวไทย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระราชกรณียกิจด้านข้าว “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาข้าวและชาวนา” นิทรรศการทางวิชาการ อาทิ ข้าวพันธุ์ใหม่ แก้ไขปัญหาให้ชาวนา ซึ่งในปีนี้จะมีพันธุ์ใหม่แนะนำถึง 6 พันธุ์ กข 71 กข 73 กข 75 ซีบูกันตัง ดอกข่า50 มะลินิลสุรินทร์หรือมะลิดำ 2 ,และข้าวน้ำตาลต่ำ พิษณุโลก80 และ กข 43 เพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน , นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา , การยกระดับมาตรฐานข้าวเพื่อชาวนา สู่ยุค 4.0,การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม , การแสดงทางวัฒนธรรมด้านข้าว พิธีบวงสรวงแม่โพสพและขบวนแห่บูชาแม่โพสพและวัฒนธรรมประเพณี 4 ภาค รวมถึงนิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว , เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว การสาธิตการโรยสารด้วยเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับ (Agriculture Drone) เป็นต้น