ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0 “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560” ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร

กรมการข้าว จัดยิ่งใหญ่ งาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ปี 60 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” โชว์สุดอลังการคลังความรู้-เทคโนโลยีด้านข้าว สู่ยุค 4.0 พร้อมพัฒนาข้าวสู่สากล เริ่ม 3-5 มิถุนายนนี้ ที่กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวเป็นพืชอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ นอกจากจะผลิตข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศแล้ว ข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกนำเงินรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 200,000 ล้านบาท ซึ่งข้าวไทยมีคุณสมบัติโดดเด่น เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ อาชีพชาวนาจึงเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ มีคุณค่ากับวิถีชีวิตและสังคมไทย นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้าวและชาวนาจึงควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาตลอด ด้วยเหตุผลความสำคัญดังกล่าว คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ซึ่งเห็นชอบให้ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้กรมการข้าวจึงได้กำหนดจัดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 2560 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” ในระหว่าง วันที่ 3-5 มิถุนายนนี้ ที่บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และราชวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่กิจการด้านข้าวและชาวนาของประเทศ รวมทั้งเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าวและเชิดชูเกียรติชาวนาไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวของไทย ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องชาวนามาร่วมแสดงผลงานทางวิชาการด้านข้าว เพื่อโชว์ศักยภาพข้าวไทยยุค 4.0 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. จึงขอเชิญชวนชาวนา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป มาเฝ้าฯ รับเสด็จ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนาไทยทั่วประเทศ            อธิบดีกรมการข้าว กล่าวอีกว่า ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ตลอด 3 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมต่างๆ ในด้านการข้าวไทย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระราชกรณียกิจด้านข้าว “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาข้าวและชาวนา” นิทรรศการทางวิชาการ อาทิ ข้าวพันธุ์ใหม่ แก้ไขปัญหาให้ชาวนา ซึ่งในปีนี้จะมีข้าวพันธุ์ใหม่แนะนำถึง 6 พันธุ์ คือ กข 71 กข 73 กข 75 ซีบูกันตัง ดอกข่า 50 มะลินิลสุรินทร์หรือมะลิดำ 2 ทั้งนี้ยังมีข้าวที่มีน้ำตาลต่ำเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือ พิษณุโลก 80 และ กข 43

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา การยกระดับมาตรฐานข้าวเพื่อชาวนา สู่ยุค 4.0, การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม, การแสดงทางวัฒนธรรมด้านข้าว พิธีบวงสรวงแม่โพสพและขบวนแห่บูชาแม่โพสพและวัฒนธรรมประเพณี 4 ภาค รวมถึงนิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว, เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว การสาธิตการโรยสารด้วยเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับ (Agriculture Drone) เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมการข้าว ยังได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติกระจายในระดับภูมิภาคอีก 4 แห่ง ระหว่าง วันที่ 4-5 มิถุนายนนี้ ได้แก่ ภาคกลาง ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และภาคใต้ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ซึ่งแห่งนี้จะมีการจัดขบวนบูชาแม่โพสพด้วย

“กรมการข้าว ขอเชิญชวนชาวนา เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 3-5 มิถุนายนนี้ เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติชาวนา ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ ชมฟรีและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ”  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าว