มนัญญา สางหนี้ในระบบราชการ เหตุพบส่วนเหลื่อมต้นทุนสูง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาและสะสางหนี้ข้าราชการในระบบสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ลดภาระค่าครองชีพของสมาชิกภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมดที่จะสร้างพันธกิจร่วมกันช่วยแก้ภาระหนี้สินให้กับเพื่อนสมาชิก ขณะเดียวกันก็จะช่วยกันหาความสมดุลในเรื่องการทำธุรกิจที่ต้องมีกำไรมาดูแลสมาชิกด้วยเช่นกัน ดังนั้น จะเชิญหารือเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายในเดือนมกราคมนี้ร่วมถึงกำหนดมาตรการติดตามความก้าวหน้าของงานแก้ไขหนี้ตามนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้งานออกมาเป็นรูปธรรม

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธืบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

“จะดูว่าเพดานเงินกู้หรือดอกเบี้ยที่เหมาะสม ควรจะเท่าไหร่ต้องเกิดความสมดุลทุกด้าน ซึ่งเรื่องนี้ขอเชิญชวนพี่น้องสหกรณ์ว่า ครั้งนี้เรามาร่วมมือกันช่วยเพื่อนของเราให้สามารถลดหนี้ ปลดหนี้ได้ เพราะต่างก็เหมือนพี่น้องเห็นหน้าเห็นตากันทั้งนั้นเพื่อนสมาชิกจะได้ทุกข์น้อยลง ถามว่าเรื่องนี้สามารถทำได้หรือไม่ ส่วนตัวมองว่าจากข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและส่วนเหลื่อมต้นทุนที่สะท้อนออกมา คิดว่าน่าจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีหากสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความร่วมมือ เพราะลำพังกรมหรือกระทรวงคงสั่งการไม่ได้เพราะเขาเป็นนิติบุคคล แต่ความร่วมมือสามารถมีต่อกันได้“ รมช.เกษตรฯ กล่าว

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) เปิดเผยว่า รมช.เกษตรฯ ได้สั่งการให้มีการสำรวจข้อมูลอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการหามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินเหล่านี้ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ บางสหกรณ์สูงถึงร้อยละ 15 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.08 ขณะที่ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกร้อยละ 2.93

“กรมได้สำรวจส่วนเหลื่อมต้นทุนกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละประมาณ 2.43 ในส่วนนี้ทำให้เห็นว่ายังมีโอกาสที่สหกรณ์แต่ละแห่งจะสามารถนำมากำหนดเป็นชุดแก้หนี้ให้สมาชิกได้ โดยสหกรณ์สามารถที่จะหาทุนดอกเบี้ยต่ำเช่นของธนาคารออมสินที่ปล่อยกู้สหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สมาชิกได้ ร่วมถึงการปล่อยกู้ที่สหกรณ์ต้องให้น้ำหนักกับการกู้เพื่อนำไปลงทุนสร้างรายได้เพิ่ม สิ่งเหล่านี้หากช่วยกันคิดว่านโยบายแก้หนี้ครั้งนี้จะสำเร็จช่วยผ่อนภาระและนำไปสู่การปลดหนี้ให้เพื่อนสมาชิกได้ในระยะต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว