สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย สร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอสงขลาใช้พืชธรรมชาติ ร่วมกับลวดลายขอ (S) ลายพระราชทาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย สงขลา ออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอสงขลา ร่วมกับลวดลาย ลายขอ (S) พระราชทาน ตามแนวทาง Thai Textile Trend Book โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็น การบูรณาการร่วมกับชุมชนและร่วมส่งเสริมพัฒนาผ้าทอฝีมือคนไทย และครั้งนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้อาสาพัฒนาผ้าสงขลา ร่วมกับสามเณรวัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา โดยการนำพืชธรรมชาติมาใช้ในการย้อมผ้าซึ่งจะประกอบไปด้วย ไม้เพกา มะเดื่อป่า แก่นขนุน ใบสวา และคราม ที่มีในภาคใต้ โดยอาจารย์​เเละนักศึกษา​ หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ลงพื้นที่ในการบริการวิชาการชุมชน ร่วมกับวัดโคกเปี้ยว โดยการสอนย้อมสีเส้นด้ายเเละเส้นไหม จากพืชสีธรรมชาติ

อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง อาจารย์หลักสูตรสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า พื้นที่เกาะยอมีพืชที่หลากหลายที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ หากไม่นำมาใช้ก็จะสูญเปล่าเป็นที่น่าเสียดาย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอ เลยนำพืชแต่ละชนิดมา ทดลองย้อม โดยผ่านกระบวนการการย้อมพืชแต่ละชนิด ซึ่งเมื่อทดลองแล้วเห็นผล จึงได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรวัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา

คุณจงกลณี สุวรรณภัค ประธานกลุ่มร่มไทร อาจารย์สอนทอผ้าสามเณร วัดโคกเปี้ยว กล่าว่า ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มทร.ศรีวิชัย ทำให้ทราบว่าพืชจากธรรมชาติสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และเมื่อนำมาย้อมสีเส้นด้าย เส้นไหมก็จะได้สีที่แตกต่างกัน ได้ความสวยงามที่ปลอดภัย เป็นความรู้ใหม่ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการทอผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผืนผ้าของชุมชน รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

สำหรับเส้นไหมเส้นด้ายที่ได้จากพืชสีธรรมชาติ จะนำมาทอเป็นผืนผ้าเพื่อนำถวาย​ พระองค์​หญิง​เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี