ชป.ลุย…ขุดลอกแม่น้ำบางขาม หวังแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบางขาม

กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าขุดลอกแม่น้ำบางขาม จังหวัดลพบุรี หวังแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ให้ชาวบางขามมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกแม่น้ำบางขาม จังหวัดลพบุรี พร้อมพบปะและเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่

สำหรับแม่น้ำบางขาม เป็นแม่น้ำที่เกิดจากคลองธรรมชาติหลายสายไหลมารวมกัน ไหลผ่าน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าวุ้ง อ.บ้านหมี่ และ อ.เมืองลพบุรี มีความยาวทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำสายสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ แต่ด้วยปริมาณฝนที่ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15% ส่งผลให้แม่น้ำบางขามแห้งขอดบริเวณ ต.มหาสอน ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร  ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของ ต.มหาสอน ต.บางพึ่ง รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ริม 2 ฝั่งตลอดลำน้ำ กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้เร่งดำเนินการสำรวจ ออกแบบโครงการขุดลอกแม่น้ำบางขามที่ตื้นเขิน ตามข้อสั่งการของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทานได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าดำเนินการขุดลอกแม่น้ำบางขามจำนวน 74 ล้านบาท พร้อมกับมอบหมายให้สำนักเครื่องจักรกล เป็นผู้ดำเนินการขุดลอก ตั้งแต่ กม.12+500 – 22+700 (บริเวณสะพานท่าเรือ จนถึงบริเวณวัดเทพอำไพ) เป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของแม่น้ำบางขาม และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักไว้ในฤดูแล้งได้มากขึ้นถึง 21 ล้าน ลบ.ม. (แม่น้ำบางขามมีความจุเก็บน้ำได้ประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม.) มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 40,000 ไร่ ประชาชนได้รับโยชน์กว่า 2,500 ครัวเรือน