“ชุติมา”มั่นใจราคาข้าวปีนี้น่าจะดีกว่าปีก่อนเหตุผลผลิตพอดีกับบริโภค

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ พบว่า ขณะนี้ในภาคกลางมีการเพาะปลูกไปทั้งสิ้นประมาณ 15% ของพื้นที่ทั้งหมดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เพาะปลูกเพียง 5% ของพื้นที่ทั้งหมดจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าทั้งปีผลผลิตจะออกมาตามเป้าหมายคือ 29.5 ตันข้าวเปลือก ทั้งนี้การออกสำรวจพื้นที่เพราะปลูกตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจาก กระทรวงเกษตรหวั่นว่าช่วงปลายปีผลผลิตภาคกลางและภาคอีสานจะออกมาชนกันประมาณ 14 ตันข้าวเปลือก ซึ่งอาจจะกระทบต่อราคาผลผลิตเหมือนช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์ผลผลิตการเพาะปลูกในปี 2560/61 ราคาตลาดข้าวโดยรวมน่าจะดีกว่าปี 2559/60 เนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาข้าวทั้งในเรื่องสถานการณ์ตลาดโลกที่ผลผลิตในปีนี้คาดว่าจะไม่เกินความต้องการบริโภคทั่วโลก ส่งผลให้สต็อกของทั่วโลก ไม่มากจนส่งผลกระทบให้ราคาข้าวตกต่ำอย่างปีที่ผ่านๆมา ส่วนสถานการณ์ธรรมชาติในเรื่องฝนแล้งหรือน้ำท่วมในเบื้องต้นปีนี้แมสปริมาณฝนจะมีมากกว่าปีก่อนหน้าแต่จากนี้ต่อไปฝนทิ้งช่วงและหากเป็นการทำนารอบต่อๆไปอาจไม่สามารถทำได้หรือทำแล้วผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการและที่สำคัญรัฐบาลก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ปลูกในรอบ 2 และรอบ 3

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงเกษตรได้ร่วมกับเอกชนนำร่องทำบัตรอิเล็คทรอนิคเพื่อขึ้นทะเบียนการปลูกพืชของเกษตรกร โดยนำร่องที่จังหวัดนครปฐม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเกษตรกรไทย 4.0 เบื้องต้นได้เชิญเกษตรกรมาประมาณ. 200 คน เพื่อร่วมใช้เครื่องมือดิจิตอลผ่านแอพพลิเคชั่นในการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกแต่พบว่าการทำครั้งแรกก็ประสบความล้มเหลวเพราะเกษตรกรไทยที่มีมือถือ แบบสมาร์ทโฟนมีเพียงประมาณ 25% ของเกษตรกรที่จะใช้นำร่องเท่านั้นจึงทำให้ โครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จแต่ถือว่าทำให้กระทรวงเกษตรรับรู้ว่าการที่จะปรับเปลี่ยนเกษตรกรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ มาช่วยขึ้นทะเบียนทำได้ไม่ง่าย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์