สกพอ. อบจ.ระยอง กรมประมง และ ททท. ลงนามบันทึกข้อตกลงฟื้นฟูสัตว์ทะเล

ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) (ที่ 2 จากซ้าย) นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ที่ 2 จากขวา) นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง (ซ้ายสุด) และ นางปราณี จั่นนพรัตน์ รอง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ขวาสุด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาความยั่งยืนของสัตว์ทะเลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ท้องทะเลและสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ผ่านโครงการพัฒนาความยั่งยืนของสัตว์ทะเลในพื้นที่ อีอีซี โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนกลาง) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง