ธ.ก.ส.ออกมาตรการอุ้มเกษตรกร ลดหนี้นอกระบบ-สินเชื่อใหม่ สร้างอาชีพเสริม

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเกษตรกรรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท ต่อปี ทั้งลดหนี้ ปล่อยกู้แก้หนี้นอกระบบ และให้สินเชื่อฉุกเฉิน ล่าสุดดันมาตรการใหม่สินเชื่ออาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ใหม่ กู้รายละไม่เกิน 1 แสน เป้าหมาย 1 แสนราย

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมศึกษาเรื่องการออกมาตรการเพื่อดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 3 หมื่นบาท ต่อปี ที่ได้ผ่านการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ภายใต้โครงการก้าวผ่านความยากจน โดยจะมีมาตรการครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการหนี้เดิมของลูกหนี้ที่มีหนี้กับ ธ.ก.ส. รายละไม่เกิน 3 แสนบาท

กรณีที่เป็นเกษตรกรที่เสียชีวิต พิการ  ทุพพลภาพ เจ็บป่วย ไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษตร หรือมีหนี้สินเป็นภาระหนักได้รับการช่วยเหลือด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และลดดอกเบี้ยให้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนดอกเบี้ย มีเกษตรกรเป้าหมาย 200,000 ราย จำนวนหนี้รวม 21,700 ล้านบาท

ขณะที่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการชำระหนี้สินและได้รับการคืนดอกเบี้ย 30% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระ ปัจจุบันคืนดอกเบี้ยให้เกษตรกร 8.5 แสนราย เป็นเงิน 2,020 ล้านบาท

สำหรับการแก้หนี้นอกระบบ แบ่งเป็นระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เพื่อชำระหนี้สินแก้เจ้าหนี้นอกระบบ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท หรือเพื่อสงวนที่ดินทำกินของตนเองหรือคนในครัวเรือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 1.5 แสนบาท วงเงินสินเชื่อรวม 1 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี

ที่ผ่านมามีเกษตรกรได้รับสินเชื่อและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกว่า 3.75 หมื่นราย จำนวนเงิน 3,400 ล้านบาท รวมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 3.06 แสนราย จำนวนเงิน 3.15 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ มีโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.5-0.85% ต่อเดือน กำหนดชำระคืนไม่เกิน 5 ปี

พร้อมกันนี้ธนาคารเตรียมเสนอมาตรการสร้างรายได้ใหม่ เช่น สินเชื่ออาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุน ในการประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพการเกษตรเดิม วงเงินกู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท เป้าหมายจำนวน 1 แสนราย ดอกเบี้ย 0.59 ต่อเดือน

ประเภทของอาชีพเสริม การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจปลูกพืชสมุนไพร ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกไม้ผล การขายสินค้า เช่น ขายอาหารตามสั่ง ร้านชา กาแฟ ร้านขายของชำ ค้าขายรถเข็นแผงลอย ร้านขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด