ผลไม้ผงมาแรงบุกตลาดโลก

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค หันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในอนาคตตลาดผลไม้แปรรูปลักษณะเป็นขนมขบเคี้ยวที่ทานได้ง่าย เช่น ผลไม้ทอด ทอฟฟี่ผลไม้ ผลไม้อบแห้ง จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดในและต่างประเทศ

ส่วนน้ำผลไม้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์แบบผง หรือพร้อมชงมากขึ้น ให้เข้ากับวิถีชีวิตผู้บริโภค ยังเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้

ส่วนผู้บริโภคต่างประเทศหันมานิยมบริโภคผลไม้อบแห้งเป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ทำให้การส่งออกเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันไทยมีการส่งออกผลไม้อบแห้งเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากตุรกี และสหรัฐ ตลาดส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน จีน และฮ่องกง เป็นต้น

การส่งออกผลไม้สด สัดส่วนสูงสุด 27% จำนวน 32,412 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนสด 52% รองลงมา ลำไย มังคุด เงาะ ส่วนน้ำผลไม้ สัดส่วน 23% มูลค่า 27,256 ล้านบาท เป็นสับปะรดกระป๋อง 18%

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด