คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดเวทีชุมชน ส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.ดร. น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง และอาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางสาวสุมนรัตน์ ตรึกตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วง เพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการพัฒนากลุ่ม/เครือข่าย ณ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง, ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลนาวง หมู่ที่ 9 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มและจัดทำแผนพัฒนากลุ่ม มีทีมอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องเทคโนโลยีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวเบายอดม่วง ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เพื่อชะลอความแก่และสารต้านมะเร็งสูง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีการสาธิต ได้แก่ การทำเส้นพาสต้า เส้นจันทร์ข้าวเบายอดม่วง การทำแผ่นเกี้ยวสำหรับทำขนมจีบ ผลิตภัณฑ์ชาข้าวเบายอดม่วงผสมขิง/ใบเตย ผลิตภัณฑ์น้ำสุขภาพจากข้าว เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับผู้สูงอายุ และกลุ่มคนทุกช่วงวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้านเชื้อโรคไวรัส Covid-19

กิจกรรมดังกล่าว มีกลุ่มเกษตรกรอำเภอนาโยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน นอกจากนี้ วิทยากรยังถ่ายทอดความรู้ด้านการเลือกวิธีการแปรรูปข้าว เครื่องมือ มาตรฐาน การรักษาคุณค่าทางอาหาร วิธีการผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ และได้มีการสาธิตให้เกษตรกรดูและฝึกปฏิบัติการทำชาข้าวเบายอดม่วงผสมขิงและใบเตย  และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย